דף הבית / חדש על המדף / הילדים של מחר/ שי גולדן, טלי סיביאר כץ

הילדים של מחר/ שי גולדן, טלי סיביאר כץ

קטגוריה: ספרות מקור, הוצאה: כנרת זב
u05d4u05e1u05e4u05e8 u05d4u05d6u05d4 u05e0u05d5u05dcu05d3 u05deu05eau05d5u05da u05e8u05e2u05d9u05d5u05df: u05dcu05dbu05eau05d5u05d1 u05e1u05d9u05e4u05d5u05e8 u05d0u05d4u05d1u05d4 u05d1u05d9u05df u05e0u05e2u05e8 u05dcu05e0u05e2u05e8u05d4, u05d0u05d1u05dc u05d0u05d7u05e8u05ea; u05dcu05dbu05eau05d5u05d1 u05d0u05d5u05eau05d5 u05dbu05deu05d5 u05e9u05d4u05d7u05d9u05d9u05dd u05dbu05d5u05eau05d1u05d9u05dd u05d0u05d4u05d1u05d5u05ea, u05dbu05deu05d9u05df u05d0u05d9u05e8u05d5u05e2 u05deu05eau05d2u05dcu05d2u05dc u05d1u05d9u05df u05e9u05eau05d9 u05d3u05deu05d5u05d9u05d5u05ea u05d5u05d1u05e9u05e0u05d9 u05e7u05d5u05dcu05d5u05ea: u05d0u05d9u05e9u05d4 u05eau05dbu05eau05d5u05d1 u05d0u05ea u05e7u05d5u05dcu05d4 u05e9u05dc u05d4u05e0u05e2u05e8u05d4, u05d2u05d1u05e8 u05d9u05dbu05eau05d5u05d1 u05d0u05ea u05e7u05d5u05dcu05d5 u05e9u05dc u05d4u05e0u05e2u05e8, u05d5u05d1u05d9u05e0u05d9u05d4u05dd u05d9u05eau05e8u05d7u05e9 u05e4u05d9u05e0u05d2u05beu05e4u05d5u05e0u05d2 u05e9u05dc u05dbu05d5u05eau05d1u05d9u05dd, u05e4u05e8u05e7 u05d4u05d5u05d0, u05e4u05e8u05e7 u05d4u05d9u05d0, u05d5u05d7u05d5u05d6u05e8 u05d7u05dcu05d9u05dcu05d4 u2013 u05e2u05dc u05dbu05dc u05d4u05d4u05e1u05eau05e2u05e4u05d5u05d9u05d5u05ea u05d4u05d1u05dcu05eau05d9 u05e6u05e4u05d5u05d9u05d5u05ea u05d5u05d4u05e8u05d2u05e2u05d9u05dd u05deu05dcu05d0u05d9 u05d4u05d3u05e8u05deu05d4 u05e9u05d9u05dbu05d5u05dcu05d9u05dd u05dcu05e0u05d1u05d5u05e2 u05deu05dbu05eau05d9u05d1u05d4 u05e9u05dbu05d6u05d0u05ea.rnrnu05d5u05d0u05dbu05df, u05d4u05d3u05d5u05d0u05d8 u05d1u05d9u05df u05e9u05d9 u05d2u05d5u05dcu05d3u05df, u05e9u05dbu05eau05d1 u05d0u05ea u05e7u05d5u05dcu05d5 u05e9u05dc u05d0u05d5u05e8u05df u05d1u05e1u05e4u05e8, u05dcu05d8u05dcu05d9 u05e1u05d9u05d1u05d9u05d0u05e8 u05dbu05e5, u05e9u05dbu05eau05d1u05d4 u05d0u05ea u05e7u05d5u05dcu05d4 u05e9u05dc u05deu05e2u05d9u05d9u05df, u05d4u05e0u05d9u05d1 u05e1u05e4u05e8 u05deu05e4u05eau05d9u05e2 u05d1u05e2u05d5u05e6u05deu05eau05d5; u05d0u05d1u05dc u05d4u05d5u05d0 u05d2u05dd u05d4u05e0u05d9u05d1 u05d0u05ea u05deu05d4 u05e9u05e0u05d3u05deu05d4 u05dbu05e9u05eau05d9 u05d9u05e6u05d9u05e8u05d5u05ea u05e9u05dcu05deu05d5u05ea, u05e9u05e0u05d9 u05e1u05d9u05e4u05d5u05e8u05d9 u05d4u05eau05d1u05d2u05e8u05d5u05ea u05d1u05e9u05dbu05d5u05e0u05d4 u05d1u05e6u05e4u05d5u05df u05eau05dc u05d0u05d1u05d9u05d1 u05e9u05dc u05e9u05e0u05d5u05ea u05d4u05eau05e9u05e2u05d9u05dd, u05e9u05dcu05deu05e8u05d5u05ea u05d4u05d9u05d5u05eau05dd u05e1u05e8u05d5u05d2u05d9u05dd u05d6u05d4 u05d1u05d6u05d4 u05d4u05dd u05d2u05dd u05e2u05d5u05deu05d3u05d9u05dd u05dbu05dc u05d0u05d7u05d3 u05dcu05e2u05e6u05deu05d5: u05e1u05d9u05e4u05d5u05e8u05d4 u05e9u05dc u05deu05e2u05d9u05d9u05df, u05e9u05deu05d0u05d7u05d5u05e8u05d9 u05d4u05d7u05d6u05d5u05ea u05e9u05dc u05d9u05dcu05d3u05d4 u05d9u05e4u05d4 u05d5u05deu05e7u05d5u05d1u05dcu05ea u05deu05eau05e0u05d4u05dcu05d9u05dd u05d7u05d9u05d9u05d4 u05dbu05d1u05ea u05dcu05d0u05d1 u05e2u05d1u05e8u05d9u05d9u05df u05deu05dbu05d5u05e8 u05dcu05e1u05deu05d9u05dd u05d5u05dcu05d0u05dd u05e9u05e1u05d5u05d7u05d1u05ea u05e2u05dc u05dbu05eau05e4u05d9u05d4 u05e2u05d5u05dc u05e9u05dc u05d4u05d5u05e8u05d5u05ea u05dbu05deu05e2u05d8 u05d1u05dcu05eau05d9 u05d0u05e4u05e9u05e8u05d9u05ea; u05d5u05e1u05d9u05e4u05d5u05e8u05d5 u05e9u05dc u05d0u05d5u05e8u05df, u05e0u05e2u05e8 u05e9u05e7u05d8, u05deu05d5u05e4u05e0u05dd u05d5u05deu05e2u05d8 u05deu05e9u05d5u05e0u05d4, u05e9u05dcu05d4u05d1u05d3u05d9u05dc u05deu05deu05e2u05d9u05d9u05df u05d3u05d5u05d5u05e7u05d0 u05d2u05d3u05dc u05d1u05d1u05d9u05ea u05d0u05d9u05eau05df u05dcu05deu05e8u05d0u05d4, u05d0u05d1u05dc u05deu05d0u05d7u05d5u05e8u05d9 u05d4u05eau05deu05d5u05e0u05d4 u05d4u05d1u05d5u05e8u05d2u05e0u05d9u05ea u05d4u05d9u05e6u05d9u05d1u05d4 u05deu05eau05e7u05d9u05d9u05deu05ea u05deu05e9u05e4u05d7u05eau05d5 u05d1u05e6u05dcu05d5 u05e9u05dc u05e9u05d1u05e8 u05d2u05d3u05d5u05dc u05e9u05deu05d0u05d9u05d9u05dd u05dcu05e4u05e8u05e7 u05d0u05d5u05eau05d4 u05deu05d4u05d9u05e1u05d5u05d3.rnrnu05d8u05dcu05d9 u05e1u05d9u05d1u05d9u05d0u05e8 u05dbu05e5, u05e9u05d6u05d4u05d5 u05e1u05e4u05e8u05d4 u05d4u05e8u05d0u05e9u05d5u05df, u05deu05eau05d2u05dcu05d4 u05dbu05d0u05df u05dbu05dbu05d5u05eau05d1u05ea u05deu05d5u05e9u05d7u05d6u05ea u05d1u05e2u05dcu05ea u05d9u05dbu05d5u05dcu05ea u05e0u05d3u05d9u05e8u05d4 u05dcu05dcu05dbu05d5u05d3 u05d9u05d7u05d3 u05d0u05ea u05d4u05d8u05e8u05d2u05d9 u05e2u05dd u05d4u05e7u05d5u05deu05d9, u05d5u05d0u05d9u05dcu05d5 u05d0u05d9u05e9 u05d4u05d8u05dcu05d5u05d5u05d9u05d6u05d9u05d4, u05d4u05e1u05d5u05e4u05e8 u05d5u05d4u05deu05d7u05d6u05d0u05d9 u05e9u05d9 u05d2u05d5u05dcu05d3u05df, u05deu05d7u05d1u05e8 u05e8u05d1u05beu05d4u05deu05dbu05e8 u05d4u05d1u05df u05d4u05d8u05d5u05d1, u05deu05d5u05dbu05d9u05d7 u05dbu05d0u05df u05e9u05d5u05d1 u05d0u05ea u05deu05d4 u05e9u05e1u05e4u05e8u05d9u05d5 u05d4u05e7u05d5u05d3u05deu05d9u05dd u05dbu05d1u05e8 u05d4u05d5u05dbu05d9u05d7u05d5: u05deu05e2u05d8u05d9u05dd u05d9u05d5u05d3u05e2u05d9u05dd u05dcu05dbu05eau05d5u05d1 u05dbu05da u05dbu05d0u05b5u05d1u05b5u05d9 u05d9u05dcu05d3u05d5u05bcu05ea.rnrnu05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05dd u05e9u05dc u05deu05d7u05e8 u05d4u05d5u05d0 u05e1u05e4u05e8 u05e9u05d5u05e0u05d4 u05d5u05deu05d9u05d5u05d7u05d3 u05e2u05dc u05deu05d3u05e3 u05d4u05e1u05e4u05e8u05d9u05dd u05d4u05e2u05dbu05e9u05d5u05d5u05d9u05d9u05dd; u05d6u05d4u05d5 u05e1u05e4u05e8 u05e9u05d5u05d1u05d4 u05dcu05d1 u05e9u05deu05e6u05d9u05e2 u05e8u05d9u05e7u05d5u05d3 u05deu05e9u05d5u05eau05e3 u05dcu05e9u05dcu05d5u05e9u05d4: u05e0u05e2u05e8u05d4, u05e0u05e2u05e8 u05d5u05e7u05d5u05e8u05d0u05d9u05d4u05dd.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

אוהב

טניה אוהב שלום מציגה: טיפול בקרן אור לפנים מושלמות

תפריט נגישות