X

עסקים כרגיל

  • ה' חשון התשע"ח
מיכל אנסקי, הוונדר-וומן של עולם הקולינריה מעדה בחדר כושר ונחבלה ברגלה. כיאה לאנסקי, אפילו זה לא עצר אותה מלשדר עסקים כרגיל ולאחר שעתיים כולל חבישה קלה, התייצבה לצילומי קמפיין טעם השוק של שוק צפון שיעלה בחודש הבא.
כללי

art