X

תורמים לקהילה

  • י"ג תשרי התשע"ח

מי ליאור

200 ילקוטים עמוסים בציוד מלא לבית הספר הועמסו על רכבי תאגיד המים מני"ב וחולקו על ידי העובדים לתלמידי העיר. מסורת זו החלה לפני עשור ובתאגיד מקפידים לקיימה מדי שנה.  הילקוטים הכילו מחברות, קלמר, עפרונות, טושים, מחקים, סרגל, דבק ועוד. יחד עם התיקים צירפה מנכ"לית התאגיד, סאלי לוי, ברכה לשנה טובה. במשך מספר ימים חולקו כל התיקים לילדי העיר ששמחו והתרגשו. "אם בימים כתיקונם עוסקים עובדי התאגיד בשמירה על איכות שירותי המים והביוב של תושבי ראשון לציון" מספרת לוי "הרי שלמשך חמישה ימים הם שברו את השגרה הרגילה של עבודתם, ויצאו לבתיהם של תושבי העיר כדי לחלק את הילקוטים ולברך את התלמידים – ששמחו מאוד על המחווה המרגשת". הילקוטים מחולקים לתלמידות ותלמידים העולים לכיתה א' בשיתוף המינהל לשילוב חברתי בעיריית ראשון לציון, הממפה את התלמידים להם נחוץ סיוע זה, תוך מטרה לאפשר להם פתיחה שווה, מוצלחת ושמחה של מסלול לימודיהם במוסדות החינוך בעיר, והקלה למשפחות המתקשות לעמוד בהוצאה הכספית הכרוכה בכך. מנכ"לית התאגיד, סאלי לוי, הוסיפה: "רוח ההתנדבות והנתינה בקהילה היא חלק בלתי נפרד מהדרך בה הולך התאגיד. בכל שנה נרתמים העובדים בשמחה לעשות למי שהפרוטה אינה נמצאת בכיסו ולשמח את התלמידים העולים לכיתה א'. אני מאחלת לתלמידים ולהורים שנת לימודים פורייה, מהנה ושקטה". עוד נמסר כי תאגיד מניב ראשון הינו חלק מהמארג העירוני וככזה, מקיים שיתוף פעולה מלא עם גופי ויחידות העירייה כולל חינוך, רווחה, הנדסה וחברות עירוניות. שיתופי פעולה אלה, באים לידי ביטוי בהפעלת תכניות חינוכיות כגון: "מצאנו מים" בה לוקחים חלק כל תלמידי כתות ד' בעיר, כמדי שנה תורמת מניב ל"קרן ראשון" אשר בין היתר מממנת מלגות לסטודנטים נזקקים ועוד.  
חדשות העיר חדשות העיר 3

art