X

היד שמגישה פרחים

  • כ"ח אלול התשע"ז

רונן דמארי

למעלה מ - 25 שנים ברציפות - פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח נוהג זורי מזרחי, יו"ר ההסתדרות במרחב ראשון - לציון לפקוד ביחד עם כל עובדיו את מקומות העבודה במרחב, בעיקר בתי החולים ולהעניק איגרת ברכה ופרח המלווים באיחולים לרגל השנה החדשה. מזרחי מסר השבוע ל"גל גפן": "יש פתגם האומר: "ביד שמגישה פרחים, נותר מעט ניחוח מהם". זוהי הזדמנות נהדרת עבורינו לפגוש את העובדים בעמדות העבודה שלהם, לברך אותם ולהוקיר את פועלם". יעקב כהן, יו"ר ועד העובדים מנמ"ש אסף הרופא, הוסיף: "יש פוליטיקאים שמגיעים לפני בחירות עם פרחים, בניגוד אליהם , זורי ועובדי ההסתדרות במרחב ראשון - לציון מגיעים אלינו באופן קבוע פעמיים בשנה כל שנה ואנו מלאי הערכה על כך".
חדשות העיר חדשות העיר משני

art