X

"סייעו לנו לסייע להם"

  • ח' אלול התשע"ז

מי ליאור

זה עשרים שנה פועל מרכז החסד ברמת אליהו בראשותו של הרב חנן כוחנובסקי שפועל למעשי צדקה לנזקקים. מדי שבוע מעניק המרכז 180 ארגזי מזון למשפחות מעוטות יכולת המוכרות ברווחה ואחרות. בימים אלה לקראת החגים, גדל מספר הפניות מהציבור המבקש סיוע, על מנת שניתן יהיה לקיים את סעודות החג כהלכתן. היעד שהציב לעצמו המרכז: 500 ארגזי מזון, כך בערב ראש השנה ובסוכות. לתרומות מזון ותרומות כספיות ניתן להתקשר למרכז החסד 03-9618874 כל תרומה תתקבל בברכה . בעמותת אור חדש לקשיש ולנזקק מלבי, הפועלת למעלה משלושים שנים בשיתוף העירייה, מציינים כי זרם הפונים אליהם גבר באופן ניכר בשנה האחרונה: "מכאן שאנחנו קוראים לציבור לתרום ולסייע בידינו להגדיל את סלי המזון לקראת החגים שבפתח. מדי שבוע אנו מחלקים לנזקקים עשרים סלי מזון, ובימים אלה אנחנו נערכים ל-400 סלי מזון. לרוב אנו מסתייעים לקראת החגים בהנהגת ההורים העירונית אשר מוציאה קול קורא למנהלי בתי הספר, לעודד את משפחות התלמידים לתרום מצרכי מזון יבשים. כן אנו מסתייעים בתקציב מסוים מהעירייה, אשר לו אנו נדרשים להוסיף מכספי התרומות המגיעות אלינו מגופים שונים. אולם אין די בכך נוכח היעד שאנו מציבים לעצמנו שכאמור, מושתת על הפניות הרבות שאנו מקבלים בימים אלה מהציבור שבחלקו נמנה על מעמד הביניים ואין לו אמצעים לגמור את החודש. לתרומות ניתן לפנות למרכז לקשיש ולנזקק אור חדש, ברחוב הנשיא 5 שיכון המזרח, גרופי שלום 052-3509993 שמעון לוי 052-8704811
חדשות העיר חדשות העיר 3

art