X

ראש העיר במכתב חריף למשרדי האוצר והחינוך:

  • ג' אב התשע"ז
 
"עמדו בהתחייבויותיכם לסבסד את הצהרונים עבור הורי רחובות בסך של 300 שקלים"

רונן דמארי

ראש העיר, רחמים מלול, שלח השבוע מכתבים לשר האוצר, ח"כ משה כחלון ולשר החינוך, נפתלי בנט בדרישה שיעמדו בהתחייבויותיהם לסבסד את צהרוני רחובות על סך של 300 שקלים. זאת לאחר שבניגוד לפרסומים של משרד האוצר, שבהם נכללה רחובות באשכול למ"ס 6 שהרשויות הנכללות בו זוכות לסבסוד על סך 300 שקלים, משרד החינוך סיווג את העיר בין הרשויות הנכללות באשכול למ"ס 7, שהרשויות בו זוכות לסבסוד של 200 שקלים בלבד. במכתבו, כתב ראש העיר כי: "לפני כשלושה חודשים החלו משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי בפרסום תכנית 'ניצנים', תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, שבבסיסה הארכת יום הלימודים לגילאי 3-8 במוסדות החינוך ברחבי הארץ. בכלל הפרסומים שיצאו בנושא ממשרד האוצר ומרכז השלטון המקומי בתקופה האחרונה (מצ"ב), נכתב כי העיר רחובות נמצאת באשכול למ"ס 6 שהרשויות שנכללות בו זוכות לסבסוד על סך של 300 שקלים. ואמנם, על סמך פרסומים אלה יצאה מטעמנו הודעה להורים על סבסוד של 300 שקלים. ואילו כעת, בעת הגשת ה'קול הקורא' להשתתפות בתכנית, גילינו כי בניגוד לפרסומים, משרד החינוך סיווג את העיר בין הרשויות הנכללות באשכול למ"ס 7, שהרשויות הנכללות בו זוכות לסבסוד על סך של 200 שקלים בלבד. למיותר להדגיש עד כמה 100 שקלים לכאן או לכאן יכולים להקל או להכביד על כיסם של האזרחים. מכיוון שמדובר במקרה זה בהטעיית הציבור, שייאלץ, בניגוד לפרסומים, לשלם 100 שקלים נוספים עבור השתתפות ילדיהם בצהרונים, ובהתחשב בכך שרחובות עלתה לאשכול למ"ס 7 רק באוקטובר האחרון, אני מפציר בכם להיצמד למה שנכתב בכלל הפרסומים שיצאו עד כה, למה שהובטח לתושבי רחובות ולהימנע מפגיעה בהם".

ראש העיר רחובות רחמים מלול

כללי חדשות העיר 3

art