X

3 מפעילים יחליפו את רשת קהילה ופנאי ויפעילו את הצהרונים בשנה הבאה בחולון

למעלה מ-15,000 ילדות וילדים ישתתפו השנה בקייטנות הקיץ העירוניות, שיתקיימו כסדרן. בסוף השנה, תסיים רשת קהילה ופנאי את תפקידה כמפעילת הקייטנות והצהרונים

צילום: עיריית חולון
צילום: עיריית חולון
בשנת הלימודים הקרובה יופעלו הצהרונים בעיר על ידי מפעילים חיצוניים, אשר ייבחרו במסגרת שיתוף פעולה עם החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי. למעלה מ-15,000 ילדות וילדים ישתתפו השנה בקייטנות הקיץ העירוניות, שיתקיימו כסדרן. הקייטנות יערכו בשני מחזורים, המחזור הראשון בתאריכים  21-1 ביולי, והמחזור השני בתאריכים 22 ביולי - 7 באוגוסט. בקרוב תודיע עיריית חולון על זהותם של שלושת המפעילים החדשים ויחד איתם ועם צוות החברה למשק וכלכלה, יחלו להתכונן לקליטת הילדות והילדים ולגיבוש צוותי הצהרונים שיהוו שילוב בין סייעות וותיקות ומנוסות לבין נשות ואנשי מקצוע חדשים. כולם יזכו לשכר ולתנאי עבודה טובים. ביום שני השבוע, אישר בית הדין לענייני עבודה את ההסכמה שהושגה בין עיריית חולון, לבין ההסתדרות ורשת קהילה ופנאי לפיה קייטנות הקיץ העירוניות בחולון יתקיימו כסדרן, בין התאריכים 1 ביולי ל-7 באוגוסט. יותר מ-15,000 אלף ילדות וילדים ישתתפו השנה בקייטנות העירוניות בלמעלה מ-200 בתי ספר וגנים. הדיון בבית הדין לעבודה נערך בעקבות פניית ההסתדרות ורשת קהילה ופנאי, לאחר שבעקבות חוסר יכולתה של הרשות לפתוח את מלוא הצהרונים בשנת הלימודים הנוכחית, כמו גם בשנים קודמות, החליט ראש עיריית חולון שי קינן, להעביר את הפעלת הצהרונים למפעילים חיצוניים, אשר ייבחרו במסגרת שיתוף פעולה עם החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי, שמפעילה מערכות צהרונים דומות ברשויות רבות ברחבי הארץ. במסגרת בחירת המפעילים החדשים, סוכם כי החל משנת הלימודים הקרובה, אף תוארך פעילות הקייטנות בצהרונים במהלך חופשות החנוכה, הפסח וחופשת הקיץ, ותסתיים בשעה 17:00 במקום בשעה 16:30, כפי שהיה עד שנת הלימודים הנוכחית. כמו כן, סוכם כי כח האדם הכולל, יכלול גם סייעות שישמשו ממלאות מקום בצהרונים שבהם יהיה מחסור לא צפוי בכח אדם, זאת על מנת להבטיח את המשכיות מתן השירות הטוב ביותר לילדות ולילדים ולהורים. העירייה אף תקצה תקן באגף החינוך, לאיש/אשת מקצוע שתפקידם יהיה לתכלל את פעילות הצהרונים והקייטנות, לפקח על פעילותם ולנהל שיח שוטף עם ההורים, זאת על מנת לייצר מענים מהירים לכל סוגיה שתעלה המלך שנת הלימודים. רשת קהילה ופנאי לא תפעיל החל מ-1 בספטמבר 2024 את הצהרונים והקייטנות. העירייה תפעל בכדי לאפשר קליטה רחבה ככל הניתן של סייעות רשת קהילה ופנאי במסגרת המפעילים החדשים, זאת כחלק מהרחבת מצבת כח האדם אשר תהיה אמונה על הפעלת הצהרונים. ראש עיריית חולון שי קינן: "אני שמח על שהצלחנו להגיע לפתרון מוסכם שיאפשר את הפעלת קייטנות הקיץ ואת ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים התשפ"ה בצהרונים. אני מחויב לעשות כל מה שנדרש בכדי להביא לראשונה, אחרי שנים רבות, לפתיחתם המלאה ב-1 בספטמבר של כל הצהרונים ולמתן התנאים הטובים ביותר לילדות וילדי חולון. זאת, במקביל למחויבותנו לפעול כדי לסייע לקליטתן של כמה שיותר מסייעות רשת קהילה ופנאי בפעילות המפעילים החדשים."
עמוד הבית ראשי חדשות חולון חולון חינוך חולון רשת קהילה ופנאי צהרונים קיץ קייטנה

art