X

תביעת ענק בגין הלנת שכר נגד עיריית נס ציונה

רו״ח יוסי חממי, תובע את עיריית נס ציונה ואת החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה על סך 560,358 ש"ח. הרקע לתביעה פעילותו כיועץ פיננסי וכמנהל כספים של החברה הכלכלית ועיריית נס ציונה. בין היתר, ליווה את הפרויקט המוצלח ביותר בעיר: ״פרוייקט בני דירתך לזוגות הצעירים תושבי נס ציונה שאין בבעלותם דירה״.

  • כ"ג אדר א' התשפ"ד
יוסי חממי
יוסי חממי
הפרוייקט המוצלח סיפק את כל הביקוש של הזוגות הצעירים תושבי העיר, ואף גם זוגות עם ילדים שלא הייתה להם דירה משלהם ונאלצו לשכור דירה. רו״ח חממי הועסק על ידי עיריית נס ציונה והחברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע״מ, משנת 1994 ועד סוף שנת 2019 ופוטר תוך הפרה בוטה של זכויותיו המהווים את בסיס התביעה. הסיבה, לדעתו של רו״ח חממי, הוא רצונו העז של ראש העיר שמואל בוקסר למחוק כל זכר ממורשתו של ראש העירייה יוסי שבו ז״ל. חממי מעריך כי הקנאה והשטנה העבירה את ראש העיר על דעתו, ואף שיוסי חממי העביר לו את כל האינפורמציה על תכניות הפיתוח בעיר, בחר בוקסר להתעלם ובין היתר ביטל תכניות פיתוח ללא כל מחשבה, ואף יותר מכך, בחר להרוס את אתר ניקוז מי הגשמים בצפון העיר, שהביא להצפות מי הגשמים ברחובות העיר, עד כדי סיכון חיים. מיותר לציין שבלית ברירה נאלץ בוקסר, לבנות את האתר מחדש על חשבון כספי העירייה בתואנה של חידושו. יתרה מכך, אישר בוקסר פרויקט מגורים פרטי בסמוך אליו, שהיה מתוכנן, לפחות בחלקו, או בסמוך לו לפרויקט בנה דירתך לדור הבא, של אותם זוגות משנת 1994 שילדיהם בגרו והם בעצמם מחוסרי דיור. חממי: ״זה היה חזונו של ראש עיריית נס ציונה האגדי יוסי שבו ז״ל, שגם הדור הבא יזכה בדיור מוזל לצד הפרוייקט המוצלח של בנה דירתך בגבעת הצבר.״ תגובת עיריית נס ציונה: "מדובר תביעה מופרכת בסך של מעל חצי מיליון שח, שהגיש רוח חממי בגין שירותים שסיפק לחברה הכלכלית החל מלפני 28 שנה ועד 2019, בזמן הקדנציה של יוסי שבו ז"ל, וללא מכרז כדין. טענותיו כאילו רואה חשבון עצמאי שסיפק שירות בחשבונית וכיהן במקביל במספר תפקידים היה עובד החכ"ל הזויות ואין ספק כי ידחו בבית משפט. כפי שנדחו על ידי הנהלת החכל ב- 5 השנים האחרונות. ראש העיר הנוכחי שמואל בוקסר וכל נושא תוכניות הפיתוח ותשתיות הניקוז, בכלל לא עלה בכתב התביעה והנו שקר מוחלט ולשון הרע."
חדשות נס ציונה נס ציונה

art