X

אמני בת ים, זה הזמן שלכם

בחודש ינואר תתקיים תערוכה קבוצתית של אמני בת ים ואתם מוזמנים לשלוח את היצירות שלכם

צילום: אגודת הציירים והפסלים בת ים
צילום: אגודת הציירים והפסלים בת ים

אגודת הציירים והפסלים של בת ים, נערכת לפתיחת תערוכה קבוצתית של "אמני בת ים". התערוכה תוצג בגלריה החדשה של המכון לאמנות בת ים ותיפתח באמצע חודש ינואר 2022.

יוצרים ויוצרות מכול המדיות, מוזמנים ומוזמנות לשלוח 3-4 צילומים מעבודתכם. יש לציין: שם האמן, שם היצירה, טכניקה, וגודל. יש לשלוח צילומים באיכות טובה. יצירות ללא פרטים לא ייענו. האגודה איננה מתחייבת להציג את כולם, ותעשה תהליך אוצרות ובחירה.

יש לשלוח את ההצעות למייל shai2055@gmail.com

  בהצלחה!
עמוד הבית ראשי חדשות בת-ים ציירים פסלים אמני בת ים המכון לאמנות

art