X

"פינוי מפתיע"

  • ד' כסלו התשע"ח

רונן דמארי

במהלך השנים האחרונות, פעל כולל ומרכז רוחני במבנה הממוקם בצומת הרחובות חן והצנחנים בשכונה. אנשי העמותה טוענים כי קיבלו את המבנה מהעירייה ולדבריהם, הם השקיעו סכומי כסף לא מבוטלים על מנת לשדרג אותו במהלך השנים. הם מספרים כי המקום הלך והתפתח בשנות פעילותו, כאשר כיום הוא מהווה מוקד משיכה לנוער הנהנה משיעורי תורה וחיזוקים רוחניים. מלבד זאת, הוא משמש כבית כנסת במהלך ימות השבוע ושבתות. לטענתם, לאחרונה הודיעה להם העירייה כי עליהם לפנות את המבנה באופן מיידי, על רקע הכוונה להקים בו נקודת שיטור עירוני. אנשי העמותה יוצאים כעת למאבק מול קברניטי העירייה ודורשים כי יוקצה להם מבנה חלופי ולכל הפחות תינתן להם שהות מספקת על מנת לארוז את מיטלטליהם, הכוללים בין היתר ספרי קודש, באופן מסודר. אחד האברכים, דוד אלגמיש, אמר השבוע ל"גל גפן": "יש כאן אברכים שלומדים בכל בוקר ויש כאן שלוש תפילות ביום בימות השבוע, ותפילות בשבתות. בשבועיים - שלושה האחרונים שולחים לכאן עובדים בלילה כדי לנתק לנו את החשמל, מוציאים כסאות ושולחנות ושולחים את הפיקוח, אבל אין להם צו פינוי. לדעתנו, רוב השכנים בשכונה לא מעוניינים בשיטור, לא רוצים שתהיה כאן נקודת שיטור ורוצים שהמקום יהיה מרכז רוחני. הנוער מגיע לכאן כדי לקבל שיעורי תורה ולהתחזק. מגיעים בבוקר כמה עשרות מתפללים וגם בערבים. השקענו במקום מזגנים, פרקט ברצפה, תאורה, מטבח חדש, אי אפשר להוציא אותנו ככה". -ניסיתם לפנות לעירייה בצורה מסודרת? "היינו בעירייה, באגף הנכסים וביקשנו שייתנו לנו אפשרות להמשיך לפעול במבנה או שייתנו לנו מקום אחר, אבל הם לא מעוניינים. הם רוצים לפנות את המקום באותו הרגע. מהלך כזה יפגע בנו מאוד. יש כאלו שרגילים להגיע יום ביומו, תלמידים ואברכים, שייתנו לנו לפחות משהו חלופי. איפה כל החמש שנים שפעלנו פה והשקענו? שייתנו לנו זמן למצוא מקום אחר, רוצים לפנות אותנו מהרגע להרגע". מתפלל אחר במקום, אמיר ראובן, הוסיף: "אנחנו נמצאים כאן כבר כמה שנים, לא יכול להיות שפתאום יוציאו אותנו ככה. בינתיים הם מגיעים בלילות ומוציאים ציוד כדי לייאש אותנו, ביום חמישי אחרי הצהריים ניתקו את החשמל, בכל השבת העברנו את התפילות עם כבל מאריך שהגיע מהבית של אחד השכנים רק כדי שהתאורה תעבוד. קשה מאוד להמשיך בצורה כזו. צריכים להתחשב בנו ולבוא לקראתנו". מהעירייה נמסר בתגובה: "מדובר בחבורת פולשים, שמחזיקים בנכס בניגוד לחוק ונוהגים בבריונות נגד נציגי העירייה, תוך הפרה בוטה של החוק. העירייה הקצתה את השימוש בנכס לפעילות קידום נוער וצעירים, אך אחד המתנדבים הפך את המקום לבית מדרש ללא כל הסכמה ואישור מהעירייה. נציגי העירייה נעלו את המקום וניתקו אותו מחשמל, דבר שלא הפריע לפולשים לפרוץ את המקום שוב ושוב ולהתחבר לחשמל באופן פיראטי. העירייה לא תעבור לסדר היום בעניין זה ואנו מתכוונים להגיש תלונה במשטרה".
חדשות העיר חדשות העיר משני

art