X

אלפי שקלים לעמותת "יעלים"

  • כ"ה חשון התשע"ח

מי ליאור

רמי רמז/רמסקי חגג לאחרונה חגיגה כפולה במזל טוב: יום הולדת 80 ו- 60 שנות נישואים עם רעייתו ורדה, חברתו מאז בית הספר היסודי. האורחים, חברים טובים של רמי וורדה מזה עשרות שנים, נענו להזמנה ובמקום מתנות תרמו בעין יפה אלפי שקלים לעמותת "יעלים". מטרת התרומות היא לסייע לחניכים מהעדה האתיופית הלומדים בקורס הטיס של עמותת "יעלים" וכן לסטודנטים נזקקים. עוד נמסר כי נכדיו של רמי שהגיעו משבדיה, תרמו בעין יפה וזכו לטיסה עם איזי כנען בשמי ראשון לציון. בזכות הטיסה העמותה העניקה להם תעודת "טיס ליום אחד", מנהג שקיים לגבי כל תורם הטס במטוס העמותה. צילום: אריק קנה
איזי כנען מעניק לנכדיו של רמי, הארלי וריבר זמסקי, את תעודת טיס ליום אחד
איזי כנען מטיס את נכדו של רמי זמסקי, הארלי זמסקי במטוס העמותה
חדשות העיר חדשות העיר 3

art