X

ראשון לציון מצדיעה לגמלאים

  • י"ב חשון התשע"ח

מי ליאור

כמיטב המסורת, גם השנה נערכו במהלך חודש הגמלאים עשרות אירועים לאות מחווה והערכה רבה לגמלאי העיר. באירוע החותם, הופיעו השבוע חבורת הגבעתרון עם הזמרת ירדנה ארזי, ששרו את שיריה הנפלאים של ארץ ישראל, אשר לוו ברקע חלק גדול מהגמלאים, בבניין הארץ והקמתה. הגמלאים לא הסתירו את התרגשותם מזיכרון העבר וחדוות הנעורים שאפיינה את הרוח החלוצית שלהם באותם ימים. את האירוע כבדו בנוכחותם ראש המינהל לשילוב חברתי נעמי אחימור, רחל בטיטו מנהלת אגף לפעולות חברתיות ועובדי האגף, וקרואים רבים נוספים. סגן ומ"מ ראש העירייה מוטי עג'מי, מחזיק תיק המינהל לשילוב חברתי, ברך את הגמלאים שגדשו את מושבי ההיכל על יציעיו, ובתוך כך הודה לראש העירייה דב צור על התמיכה והסיוע, וציין בגאווה כי ימשיך בתוקף תפקידו לעשות גם בשנים הבאות למען גמלאי העיר ורווחתם.  
חדשות העיר חדשות העיר 3

art