X

טקס התייחדות עם חללי חודש תשרי

  • י"ב חשון התשע"ח

מי ליאור

בתפילת "יזכור" מסורתית נפתח הטקס לזכרם של 158 חללי חודש תשרי, בני העיר. רבים מתוכם נפלו במלחמת יום הכיפורים, שהייתה מבין מערכות ישראל הקשות. מנהלת חטיבת הביניים טביב של קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון, דינה אלסנר אדמי, נשאה דברים וצטטה מדבריו של הנשיא רבלין שהדגיש באחד מנאומיו כי איש מהנופלים לא תכנן למות, אף אחד לא מביא ילדים לעולם ומתכנן שיום יבוא והוא יעמוד על קברם הפתוח ויאמר קדיש". לבני המשפחות השכולות אמרה: "ליבי נקרע כשאני עומדת כאן מולכם. בניכם ובנותיכם הנהדרים לא הספיקו לאהוב, הם לא זכו להוליד ולראות את ילדיהם גדלים, בזכותם בתינו מלאים בהמיית ילדים. הנופלים לא הספיקו להגשים את חלומותיהם ,בזכותם אנו יכולים לחלום ולפעול להגשמת חלומותינו". תלמידי החטיבה מגישי הטקס, קראו בין השירים הנוגים קטעים שנכתבו בכאב ובצער עמוק על האובדן הקשה מנשוא, ביניהם משל האב השכול גיורא פישר: "מי ייתן ואהיה כבר זקן מבולבל. אם אז אשאל, למה הוא לא בא לבקר? אל תאמרו אבל, הוא נפל לפני המון זמן. אמרו: הוא היה פה אתמול ואמר שיבוא גם מחר". לציון מלחמת יום הכיפורים, קראו התלמידים קטעים מאלבום ההנצחה של סמל יצחק שלום ז"ל, אשר נפל במוצב החרמון, אשר ביטאו חלק מסיפורי הגבורה של החללים. בשם המשפחות השכולות, נשאה דברים פנינה צ'צ'יק מנקר, אחותו של רב"ט שמחה מנקר ז"ל. שירת ה"תקווה" חתמה את הטקס.  
חדשות העיר חדשות העיר 3

art