X

אנשים טובים באוויר ובקרקע

  • כ"ז תשרי התשע"ח

מי ליאור

עמותת "יעלים" מטפחת בני נוער מהעדה האתיופית באמצעות קורס טיס אזרחי. כיום ישנם חמישה בני נוער טייסים בעלי רישיון טיס אזרחי שטסים לבד, ללא מדריך טיס.
בהתאם לחוק, כל טיס חייב באופן שגרתי פעם בשנתיים לקיים בוחן רמה בו הוא נבחן בחינה תיאורטית בנושאי התעופה על הקרקע, ובנוסף חייב הטייס לעבור בחינה מעשית במשך שעה בטיסה פעילה.
בעמותה מוסיפים ומספרים: "לקראת הבחינה המעשית חייב הטייס הנבחן להתכונן ולבצע מספר טיסות הכנה. העלות של כל טיסת הכנה למבחן היא כ-1,000 ₪. בנוסף להוצאות אלה, עלותו של המבחן הכוללת תשלום לטייס שבוחן ותשלום עבור המטוס הינה כ-1,000 ₪.
לשמחתנו, את ההכנה למבחן עם בני הנוער הטייסים מקיים טיס קרב בעבר אל"מ (מיל') דני שקי בהתנדבות מלאה. את המבחנים שעלותם גבוהה, מקיים הטייס בנימין דוד- בנג'ו בהתנדבות מלאה, ללא תשלום וללא פשרות".
איזי כנען, מנהל עמותת "יעלים", לקח על עצמו להמשיך לטפח את נערי העדה האתיופית גם לאחר קבלתם את רישיון הטיס. כשבוע לאחר סיום בחינות הרמה של בעלי הרישיונות, קיבל בנג'ו תעודת הוקרה על התנדבות ללא הגבלה וללא תשלום למען בני הנוער.
איזי כנען אמר: "עם אנשים כאלה כמו בנג'ו ודני שקי שמתנדבים ללא הפסקה, אפשר לטוס לא רק בשמי ראשל"צ אלא גם עד לירח".

איזי כנען ודני שקי מעניקים תעודת הוקרה לבנג'ו
חדשות העיר חדשות העיר 3

art