X

חולמות בגדול

  • ה' אלול התשע"ז
דיסני משיקה קמפיין צילומים בינלאומי ברשתות החברתיות המעודד ילדים לחלום בגדול. התמונות ישותפו ברשתות החברתיות במטרה לגייס תרומות לקרן של האו"ם ( Girl Up ) התומכת במנהיגות והעצמה של נערות בגיל ההתבגרות. את ישראל מייצגות בקמפיין הבינלאומי השייטות מאיה מוריס וירדן איסק אלופות ישראל ואירופה בשייט לנוער. צילום: רונית כהן @Roco_runs
כללי

art