X

ואם כבר להתחיל ברגל ימין

  • כ"ד תמוז התשע"ז
תחזיקו אצבעות למלכי יזדי, היועץ העסקי מחולון, שהחליט ש- זהו, נגמרו התירוצים, עכשיו רצים- וחבר לאמיר אורלי, מאמן בכיר בספארק ימית, על מנת שזה ייקח אותו בידיים וברגליים ויסייע לו לשפר את הגזרה.
כללי

art