X

מענק ענק

  • ט' תמוז התשע"ז
השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל אירחה השבוע בלשכתה את ראש העירייה, יוסי בכר למעמד חתימה על הסכם מענק של המשרד לשוויון חברתי למרכז צעירים בבת-ים. המענק, בסך מאות אלפי שקלים, ישמש לטובת תכניות מנהיגות, פעילויות חברתיות וציוד למרכז הצעירים בעיר. הסיוע מועבר במסגרת 'קול קורא' שהפיץ המשרד לשוויון חברתי לרשויות מקומיות המפעילות מרכזי צעירים, ולפיו כל רשות שתעמוד בתנאי הקול הקורא תזכה למענק. בתמונה: השרה גמליאל וראש העירייה בכר במעמד החתימה על הסכם המענק (צילום: לשכת השרה)
חדשות העיר חדשות העיר משני

art