X

מהרו להרשם: ההרשמה לילדי טרום טרום חובה לצהרוני רשת חוויות תשפ"ה נפתחה

לאחר שאלפי ילדים הבטיחו את מקומם בצהרוני גני הילדים, אתמול, נפתחה ההרשמה לגילאי טרום טרום חובה. ההרשמה עד ה-31.7 באתר הרשת ובאגף הצהרונים

מהרו להרשם: ההרשמה לילדי טרום טרום חובה לצהרוני רשת חוויות תשפ"ה נפתחה
גן ילדים בחולון צילום: טל קירשנבאום

עם סיום השיבוצים הסופיים בגני טרום טרום חובה של מינהל החינוך, רשת חוויות רחובות מודיעה היום, שני, 8.7.24, על פתיחת ההרשמה לצהרוני גני טרום טרום חובה, בנוחות ומהירות דרך אתר האינטרנט של הרשת. ההרשמה תנעל ביום רביעי 31.7.24. 

ברשת חוויות מציינים כי למרות האתגרים בשנה החולפת, נפתחו כ-150 צהרונים עם כ-4,000 ילדים. כל המסגרות אוישו ונפתחו בזמן אבל הדגש היה ויישאר על האיכות. מינוייה של רכזת פדגוגית והידוק הבקרה והפיקוח על התהליכים, הוכיחו את עצמם, ומגמה זו תמשך ותתפתח עוד גם בשנה הבאה, לצד פיתוח הכשרות נוספות לצוותים.

שימו לב, ההרשמה לצהרוני חוויות עד יום רביעי 31.7.2024 באתר רשת חוויות ובאגף הצהרונים.

קבלת קהל ומענה טלפוני בימים א-ה בין השעות 8:00-16:30 וביום ג 8:00-18:00 
צהרוני רשת חוויות מוכרים ע"י משרד הכלכלה, בזכות עמידה בכל הקריטריונים המחמירים, ומשכך ההורים הזכאים יכולים להגיש בקשה לסבסוד תמ"ת.
שנת הפעילות תחל ביום ראשון 1.9.2024 ותסתיים ביום 30.6.2025

רחובות חוויות

art