X

נס ציונה: חודש למלחמה עם לבבות החטופים

נס ציונה: חודש למלחמה עם לבבות החטופים
לציון חודש לאירועי הטבח של ה- 7 לאוקטובר  עיריית נס ציונה בשיתוף המטה להחזרת החטופים יעלו ברחבת קריית התרבות בעיר את המיצג לבבות חטופים מיצג עוצמתי הכולל 240 דמויות מברזל של נשים, גברים, קשישים, ילדים, בני נוער ותינוקות, בהתאמה להרכב החטופים, הממחישות את מימדי האסון בכוונה לקרוא להחזרתם לאלתר! ברגע זה ממש, מוחזקים חטופים חפים מפשע, תינוקות, ילדים, הורים, אחיות, אחים, קשישים, אהובים ע״י רבים, כלואים בתוך סיוט מתמשך. כל שניה חשובה ועלינו לפעול מהר כדי להשיבם אל חיק משפחותיהם! מהשביעי באוקטובר 240 החטופים נמצאים בלב כולנו! מהשביעי באוקטובר 240 משפחות החטופים נמצאות בלב של כולנו! המיצג "לבבות חטופים" כולל 240 דמויות של תינוקות, פעוטות, ילדים, נוער, צעירים, מבוגרים, קשישים ובעלי נכויות, בהתאמה להרכב החטופים בטבח ה-7 באוקטובר: פעוטות שנקרעו מידי האימהות שלהם, ילדים שהופרדו מהוריהם, בני נוער שבאיומי רובה לראשיהם נשבו, צעירות שנאנסו, פועלי חקלאות שהובלו בעשרות לתוך רצועת עזה, קשישים ואף ניצולי שואה, בעלי נכויות הנדרשים לטיפול רפואי. את כולם אנחנו רואים לנגד עינינו 24/7 מאז הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. הם חקוקים בליבנו. מיצג החטופים ממחיש את הכמות הבלתי נתפשת של החטופים ואת הרכבם - כל מגדר, גיל, קבוצה , קיבלו ייצוג. החומר הנבחר למיצגים  - ברזל - חומר גלם חשוף ללא טיפול אסתטי שנועד להעביר את מצבם הפגיע של החטופים. בכל דמות חור בלב המייצג את החיבור הבלתי ניתן להפרדה בין החטופים לבין כולנו. החטופים בליבנו. החטופים במחשבותינו. כולנו יכולנו להיות שם, ישראלים  - או העולם כולו. הטרור לא מפריד ביננו לבין מטרותיו. לא נעצור עד להשבתם. כל נחטף שבוי בלבבות כולנו.     השביעי באוקטובר, 2023 ייזכר לעולם בדפי ההיסטוריה כאחד הימים העצובים ביותר עבור כלל האנושות, מדינת ישראל וכלל הקהילה היהודית. אנו מזמינים אתכם להגיע למיצג, לנוע בין הדמויות, לצלם, להעלות, לתייג ולהגדיל חשיפה ולומר בקול חזק: #BringThemHomeNow זאת חובתנו לספר את הסיפור של מאות תינוקות, ילדים, צעירים, אימהות וקשישים. זאת חובתנו להחזיר אותם הביתה עכשיו!!
חדשות נס ציונה נס ציונה

art