X

ראשון לציון: מגבירים את הביטחון בשכונת רמב"ם

החברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי ראשון לציון העמידה כח משימה מיוחד שיפעל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע ע״י סיורים, מצלמות ורכבי סיור מיוחדים מסוג ״איזי ריידר״, בכל רחובות שכונת רמב״ם בעיר.

ראשון לציון: מגבירים את הביטחון בשכונת רמב"ם
המטרה הינה לחזק את תחושת הביטחון האישי לכלל תושבי השכונה. מדובר בפיילוט ראשון, שאותו הנחה לבצע ראש העירייה רז קינסטליך. אנשי החברה לביטחון וסדר ציבורי הונחו לפעול באפס סובלנות כלפי כל גורם מחולל פשיעה ואלימות בשכונה. במקביל, עיריית ראשון לציון תשקיע באמצעות החברה לביטחון, למעלה ממיליון שקלים בשדרוג מערך המצלמות ברחבי השכונה, אשר ישדרו למוקד העירייה בכל זמן נתון מהמרחב הציבורי של השכונה. שכונת רמב״ם היא אחת השכונות הוותיקות והמרכזיות בעיר ראשון לציון. לאחרונה, במהלך מפגשי התושבים המתקיימים עם ראש העירייה, ביקשו התושבים להגביר את פעילות המשטרה והחברה לביטחון בשכונה. בעקבות הפניה, הנחה ראש העירייה רז קינסטליך, לבצע מיפוי של כלל הגורמים המהווים מחוללי פשיעה ואלימות בשכונה. עוד הוחלט כי החברה לביטחון וסדר ציבורי תפעל באופן מוגבר בשכונה אל מול מוקדים בעייתיים. כדי להגביר את תחושת הביטחון בקרב התושבים, לצד פעילות של שמירה ואכיפת חוקי העזר העירונים. מנכ״ל החברה לביטחון מוטי נחמני אישר רכישת ארבעה כלי רכב מסוג ״איזי ריידר״, אשר נקלטו השבוע והוצבו בפעילות ניסיונית בשכונת רמב״ם. פקחי החברה ופקחי השיטור העירוני יבצעו בעזרתם סיורים בתוך השכונה. יעילות הכלים היא בכך שהם מהירים, קטנים ויכולים לתמרן בסמטאות באזורים צפופים במיוחד. מדובר בכלים עם מנוע חשמלי, כך שהם שקטים והפעלתם בשעות מנוחה לא תוביל לפגיעה באיכות החיים של התושבים. עוד הוחלט כי בשכונה יוצבו לאורך כל שעות היממה, צוותים של פקחים ושל השיטור העירוני, כאשר נקבע לכל צוות מסלול סיור יעודי.

איזי ריידר צילום החברה לביטחון ראשון לציון (2)צילום: איזי ריידר צילום החברה לביטחון ראשון לציון (2)

סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הביטחון מקסים בביצקי אמר השבוע: ״אני שמח שהוחלט לרכוש כלים חדשים, שלא היו בשימושנו בעבר. כמו גם על ההחלטה להגברת פעילות הפיקוח העירוני והשיטור העירוני בשכונה. נעשה הכל כדי להגביר את ביטחון האישי של התושבים״ בחברה לביטחון וסדר ציבורי מאמינים כי הפעילות בשטח תביא להדרת רגליהם של גורמים עבריינים ואלימים מהשכונה.

איזי ריידר צילום החברה לביטחון ראשון לציון (3)צילום: איזי ריידר צילום החברה לביטחון ראשון לציון (3)

צילומים: החברה לביטחון, ראשון לציון

עמוד הבית ראשי חדשות ראשון-לציון ראשון-לציון ראשון לציון ביטחון רמב"ם

art