X

ראשון לציון: לראשונה - מלגה עירונית על סך 500 ₪ לפחות

עיריית ראשון תעניק לכל סטודנט בעיר לתואר ראשון וללימודי הנדסאי מלגה בסך 500 ₪ לפחות. מדובר ביוזמה חדשה מתוך מטרה להעניק סיוע לסטודנטים בשנת הלימודים הקרובה. ראש העירייה, רז קינסטליך: "יוקר המחייה שרק מאמיר והמצב הכלכלי שמקשה על הסטודנטים ועל ההורים לסייע, הביא אותנו לחשוב על עוד מלגה שתסייע לכולם באופן שווה״

צילום: עיריית ראשון לציון
צילום: עיריית ראשון לציון
עיריית ראשון לציון תעניק, לראשונה, לכל סטודנט מלגה של 500 ₪ לכל הפחות בשנת הלימודים הקרובה. המלגה תחולק לכל סטודנט תושב העיר הלומד לתואר ראשון במוסד אקדמאי. כזכור, המלגה הזאת מצטרפת למלגה שמוענקת לסטודנטים בני העיר על ידי עיריית ראשון לציון ומפעל הפיס, ובמסגרתה ניתן לקבל 10 אלף ₪ תמורת 140 שעות התנדבות בקהילה. תנאי סף לתמיכה: * מבקש התמיכה הנו יחיד, אשר במועד הגשת התמיכה הינו בגיל 18 ומעלה, תושב העיר ראשון לציון במשך שנתיים לפחות מיום הגשת הבקשה. * המבקש הנו סטודנט לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958. * המבקש הינו סטודנט הנדסאי הלומד במוסד המוכר ע״י מה״ט. * המבקש הינו סטודנט במוסד על תיכוני לאומנויות המפוקח ע״י משרד התרבות והספורט. * מבקש התמיכה לומד בתכנית לימודים בהיקף של לפחות 12 נקודות זכות לש"ס לשנת הלימודים תשפ"ג. מסמכים שיש לצרף לבקשה: * ת.ז. של מבקש התמיכה, לרבות נספח בו מופיע כתובת מגורים בראשון לציון. * אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"ג הכולל את היקף הלימודים (לפחות 12 נקודות זכות לש"ס). * אישור ניהול חשבון בנק בתוקף. התבחינים מפורסמים באתר עיריית ראשון לציון, וניתן להגיש את המסמכים עד לתאריך ה-15.9.22 בשעה 10:00, בקישור הבא: https://tikshuv.rishonlezion.muni.il/hito/#/survey/cc92c6 בקשות התמיכה בהתאם לתבחינים אלה יוגשו על גבי טופס בקשת תמיכה אשר זמין להורדה דרך קבע באתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון. ראש העירייה, רז קינסטליך: "עיריית ראשון לציון מסייעת בכל דרך אפשרית לסטודנטים, צעירות וצעירי העיר על מנת להשלים את לימודיהם. לאחר פתיחת המעונות שחנכנו לפני מספר חודשים, שהם המעונות היחידים בארץ שרשות מקומית בנתה ומלגה על סך 10 אלף ₪ תמורת 140 שעות התנדבות בקהילה שאנו מעניקים יחד עם מפעל הפיס, החלטנו על יוזמה חדשה שתעניק לכל סטודנט בעיר 500 ₪ לפחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו. יוקר המחייה שרק מאמיר והמצב הכלכלי שמקשה על הסטודנטים ועל ההורים לסייע, הביא אותנו לחשוב על עוד מלגה שתסייע לכולם באופן שווה. בכל דרך שנוכל לעזור לצעירים שלנו, נמשיך ונעזור
WhatsApp Image 2022-09-04 at 15.41.05צילום: WhatsApp Image 2022-09-04 at 15.41.05
רז קינסטליך ראש עיריית ראשון לציון. צילום: דוברות העירייה
חדשות ראשון-לציון חינוך ראשון לציון מלגה מלגה לסטודנטים

art