X

קריית אונו: מכשיר החייאה נגנב מבית הכנסת

נגנב מכשיר החייאה מציל חיים אשר נרכש על ידי אחד המתפללים והוצב במבואת בית הכנסת בקריית אונו

  • כ"ו תמוז התשפ"ב
צילום: פרטי
צילום: פרטי
בשבוע שעבר ביום רביעי נגנב מכשיר החייאה דפיברילטור שהינו מכשיר חיוני להצלת חיים.
המכשיר נגנב מבית כנסת "אמונה ודעת" בקרית אונו ברחוב חנה שנס בקריית אונו.
המכשיר נרכש כתרומה על ידי אחד המתפללים והותקן במבואת בית הכנסת החיצונית כדי שישמש את האוכלוסייה שבסביבה.
דפיברילטור 2צילום: דפיברילטור 2
צילום: פרטי
חדשות בקעת אונו קריית אונו דפיברילטור

art