X

רחובות: אז מי יהיו יקירי העיר? בעירייה מחכים להמלצותיכם

עיריית רחובות קוראת לתושבי העיר להמליץ על מועמדות ומועמדים אשר תרמו תרומה יוצאת דופן לקידום העיר ותושביה בתחומי חינוך, מדע, מחקר, רפואה, כלכלה, תרבות, ספורט, ספרות, אמנות, מורשת ישראל, חברה וכל תחום אחר. הוועדה הציבורית שהוקמה לצורך כך תבחן את כלל הפניות, והמלצותיה יובאו לאישור מועצת העיר את ההמלצות יש להגיש בכתב ללשכת מנכ"ל העירייה, מאיר דהן עד ליום 15.8.2022.

  • כ"ט אייר התשפ"ב
צילום: באדיבות עיריית רחובות
צילום: באדיבות עיריית רחובות
עיריית רחובות מזמינה את הציבור להציע מועמדים לקבלת עיטור יקיר/ת העיר לשנת 2022. בהתאם להחלטת מועצת העיר, הוקמה ועדה ציבורית לבחירת יקירי העיר. מנכ"ל העירייה, מאיר דהן, מרכז את פעילות הוועדה. בוועדת חברים תא"ל במיל. צביקה פייראיזן, לשעבר קצין חינוך ראשי, כיום יו"ר יד ושם, פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל, משה טרי, לשעבר יו"ר הרשות לניירות ערך וחבר הוועדה למינוי בכירים בשירות המדינה, ד"ר אתי גרובגלד, מנהלת מכללת אחווה, מירי גיל מנהלת ביה"ס אמית הלל רחובות, שוקי פורר, לשעבר ראש העיר רחובות 1998-2009 , ד"ר מרה קנבל, לשעבר חברת מועצת העיר רחובות ואביבה חלבי, יועצת ראש העיר למעמד האישה ומנהלת מרכז הגישור והדיאלוג העירוני. עיטור יקיר/ת העיר רחובות מוענק לתושבים ותושבות שעיקר פעילותם הציבורית הייתה בעיר, שתרומתם לעיר רחובות הייתה ממושכת, ואשר הקרינו והשפיעו על העיר בתחומי החינוך, תרבות וספורט, ספרות ואמנות, מורשת ישראל, מדע, מחקר ורפואה, כלכלה, קהילה וחברה. בשבוע שעבר נערכה ישיבת הוועדה הראשונה בנושא, ובמהלכה אושר הנוהל לבחירת יקירי העיר, לאחר שתוקן על ידי חברי הוועדה. בהתאם לנוהל, כל תושב מדינת ישראל רשאי להציע מועמד/ת, אדם לא יציע את עצמו. המלצה על הענקת עיטור יקיר/ת רחובות תחול רק על מועמדים שעודם בחיים (לא ניתן להמליץ על אדם שנפטר). הועדה תבחן את כלל ההמלצות למועמדים לקבלת עיטור יקיר העיר שיגיעו אליה מהציבור, ותמליץ בפני מועצת העירייה על מספר מועמדים לקבלת העיטור. החלטות הועדה תובאנה לאישור מועצת העירייה, וזאת לאחר שראש העירייה או יו"ר הועדה קיבלו את הסכמת המועמדים, לקבלת עיטור יקיר/ת רחובות. את טופס ההמלצה על מועמד/ת לקבלת עיטור יקיר/ת העיר ניתן להוריד באתר האינטרנט של העירייה. את ההמלצות יש להגיש בכתב, במעטפה סגורה ללשכת מנכ"ל העירייה, רחוב בילו –2, קומה 6 על גבי טופס "הגשת מועמדות לעיטור "יקיר/ת העיר רחובות" בימים א'-ה' בין השעות 15:00-09:00 או באמצעות מייל rita2@rehovot.muni.il המלצות למועמדים יתקבלו עד ליום 15.08.2022. ראש העיר, רחמים מלול: "רחובות, עיר המדע והתרבות, התברכה בתושבות ותושבים רבים שהינם מובילים בתחומם ברמה ארצית ותרמו רבות לעיר ולהתפתחותה, ואנו גאים להצדיע להם ולהוקיר אותם בשם תושבי העיר. אנו קוראים לתושבות ולתושבי העיר – אם יש אנשי רוח ומעשה אשר השפיעו לדעתכם על דמותה של העיר, כתבו לנו והמליצו" מנכ"ל עיריית רחובות, מאיר דהן: "הליך בחירת יקירי העיר ייעשה בשקיפות, ובסופו גם נודיע לציבור מהם נימוקי הבחירה בכל אחד מיקירי העיר שנבחרו. חברות וחברי הוועדה הציבורית הם אישים בעלי שיעור קומה וניסיון רב, ואני סמוך ובטוח כי הבחירה תהיה הראויה ביותר" מי יכולים להיבחר כיקירי העיר? עיטור " יקיר/ת רחובות" יוענק למועמדים העונים על אחד מן הקריטריונים הבאים: * המועמדים יהיו אזרחי מדינת ישראל ותושבי הארץ בשלוש שנים שקדמו למועמדות. * מועמד שתרם תרומה יוצאת דופן לקידום העיר רחובות והתפתחותה, או לקידום נושא מיוחד, שהביא להעשרת החיים בעיר או להאדרת המוניטין שלה כעיר. * תושב העיר שתרומתו יוצאת הדופן והראשונה במעלה, הינה מתמשכת ורבת משמעות ותרמה באופן מכריע לקידומה של העיר ולהאדרתה. * תושב העיר שהגיע להישגים ראשונים במעלה בתחום פעילותו ונודע בקשר לכך ברבים כתושב העיר רחובות. * תושב העיר שהצטיין בפעילותו בעיר באחד התחומים המנויים להלן שלא בתחום חובתו. * חינוך, תרבות וספורט. * ספרות ואמנות. * מורשת ישראל, מדע, מחקר ורפואה וכלכלה. * חברה (לעניין זה ניתן להמליץ על מתנדב יוצא דופן, אשר בולט במיוחד וניכר כי פעילותו ההתנדבותית הינה ייחודית). * כל תחום מיוחד אחר שהועדה תחליט. * מועמד שאינו תושב העיר אשר בשטח פעילותו והתמחותו תרם תרומה סגולית לפיתוח העיר או להאדרת המוניטין שלה- ההחלטה בדבר מועמדותו תתקבל על ידי הועדה. זכויות בעלי עיטור "יקיר/ת רחובות" * ליקיר/ת רחובות תימסר, בטקס הענקת העיטור מגילת קלף, שבה תפורט עילת הענקת העיטור ומדליון רחובות, או כל דבר אחר שיוחלט עליו. * יקירי רחובות ייהנו בכל ימי חייהם מהזכויות הבאות: * יקירי רחובות יוזמנו לכל אירוע חגיגי פומבי שיערך על ידי העירייה ויוקצו להם ככל האפשר מקומות כבוד מיוחדים באירוע. * העירייה תנהל "ספר יקיר/ת רחובות" שבו יוקדש לכל יקיר/ת רחובות דף שיכלול תמונתו, תולדות חייו ויפורט המעשה/ים שהיה/ ו עילה להענקת העיטור. * העירייה תמנה איש קשר שיהיה אחראי לקשר עם יקירי רחובות. * ליקיר/ת העיר או לבן/בת הזוג, יונפק תו חנייה בתנאי שעל שמו/ה רישיון רכב תקף, ביטוח על שמו/ה ורישיון נהיגה בר תוקף.
חדשות רחובות יקיר העיר

art