X

אור יהודה: בעקבות שני מקרי קורונה בבתי ספר, המשך הלימודים משתנה

שתי מורות במערכת החינוך התגלו חיוביות לקורונה: בתיכון אור חנה ובתיכון יובלים. בעקבות המקרים הללו, בתי הספר משנים את המשך הפעילות שלהם עד לסוף השנה

  • כ"ט סיון התש"פ
תיכון יובלים. תמונת ארכיון
תיכון יובלים. תמונת ארכיון
בסוף השבוע האחרון התגלו שתי מורות במערכת החינוך באור יוהדה, שמאומתות לקורונה: בתיכון אור חנה ובתיכון יובלים. בעקבות המקרים הללו, בתי הספר משנים את המשך הפעילות שלהם עד לסוף השנה. תיכון אור חנה: בעקבות העובדה שאחת המורות בבית הספר אומתה כחולת קורונה, בית הספר החל לפעול היום (ראשון) במתכונת שונה מהרגיל. במסגרת השינויים וכתוצאה מהחקירה האפידמיולוגית שהתקיימה על ידי משרד הבריאות, הוחלט כי תלמידות כיתות ז', ח' ו-י' נדרשות להיכנס לבידוד עד לתאריך 30/6. תלמידות כיתות ט' שלא באו במגע ישיר עם המורה לא נדרשות בבידוד, אך עוברות ללמידה מרחוק במתכונת מקוונת. תלמידות כיתות י"א ו-י"ב ממשיכות בלימודים כרגיל (מתכונות, תגבורים, בגרויות - הנחייה מסודרת תצא מביה"ס). היום (ראשון) מתבצע נקיון וחיטוי נוסף בבית הספר כך שביום שני תוכלנה התלמידות ללמוד כרגיל. תיכון יובלים: צוות בית הספר של החטיבה העליונה ייכנס לבידוד עד לתאריך 28 ביוני כאמצעי זהירות למניעת הדבקה. כל התגבורים, הקורסים והסמינרים שהיו מתוכננים לשבוע זה עוברים למתכונת של למידה מרחוק באמצעות הזום ואמצעים אחרים. לא יתקיימו מפגשי מורים-תלמידים עד ל-28 ביוני ובית הספר יהיה סגור ללמידה בימים אלו. כמו כן, תלמידים בודדים שהיו עם המורה בקבוצות הוראה יקבלו הנחיות בהתאם ישירות מצוות בית הספר וייכנסו לבידוד אף הם למשך 14 יום מרגע החשיפה למורה. במקביל, בית הספר נערך ללמידה מקוונת ועל כך ייצא עדכון נפרד.  
עמוד הבית ראשי חינוך בקעת אונו קורונה אור יהודה

art