X

חזרו ללימודים

בהדרגה ובעמידה בתנאי הבריאות: תלמידי העיר לוד חזרו לכיתות בבתי הספר

  • י"א אייר התש"פ
צילום: דוברות העירייה
צילום: דוברות העירייה
תלמידי בתי הספר בעיר לוד חוזרים בהדרגה אל ספסל הלימודים, תוך שמירה על היגיינה והנחיות משרד הבריאות, זאת לאחר שעיריית לוד הודיעה על חידוש פעילות מערכת החינוך בעיר, בהמשך להחלטת הממשלה. ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו: "בריאותם של התלמידים וצוותי ההוראה בראש סדרי העדיפויות. מערכת החינוך בלוד נערכת באופן מיטבי, תוך עמידה בכל התנאים התברואתיים שנקבעו על ידי משרד הבריאות והנחיות משרד החינוך ותוך מתן מענה פדגוגי ובריאותי הולם בסביבה בטוחה. בכל יום נבצע הערכת מצב מחודשת, למידה ושיפור ליום שלמחרת. מערכת החינוך שלנו התברכה בשיתוף פעולה פורה ומכבד בין הנהלת העיר, מנהלי בתי הספר, הצוותים החינוכיים והנהגות ההורים. הלמידה תעשה באופן מדורג ולפי ההנחיות במטרה לשמור על בריאות התלמידים והצוות. ברכותיי לצוותים החינוכיים ולתלמידים ואיחולי הצלחה עם החזרה לספסל הלימודים".  
חדשות רמלה-לוד קורונה בית ספר לימודים

art