X

הילדים הופתעו

  • ב' כסלו התשע"ח
ילדי המנויים שהגיעו ברביעי האחרון להצגת הילדים "קריוס ובקטוס", בהיכל התרבות ראשון לציון, הופתעו לקבל מצוות ההיכל בסוף ההצגה ערכה לשמירת בריאות הפה. דובי גל, שלוקח חלק בהצגה, נפגש עם הילדים, בדמות אותה הוא מגלם וחיזק את המסרים החשובים בקרב הילדים והוריהם. צילום: דוד בר סלע
כללי

art