X

"ארבעה חודשים בלי ביוב"

  • כ"ו חשון התשע"ח
רונן דמארי   תושב שיכון המזרח נאלץ לטענתו לחיות ללא ביוב: לדבריו, במסגרת עבודות בנייה שבוצעו בחלקה הסמוכה לביתו, נותק החיבור של ביתו לרשת הביוב, אולם כל פניותיו לחברת מניב על מנת לשוב ולחברו אליה נדחו. התושב מציג תשובה שקיבל לפני כשלושה שבועות, עליה חתומה מנכ"לית החברה סאלי לוי ובה נאמר: "מניב אמונה על תשתיות המים והביוב העירוניות הנמצאות בשטח הציבורי בלבד. כבר בשנות השמונים הונחו תשתיות עירוניות חדשות לאורך רחוב הרקפת, קיים חיבור פוטנציאלי לכל אחד מהמגרשים הנמצאים לאורך הרחוב אליו היה עליכם להתחבר. מניב מעודדת את כל אחד מבעלי הנכסים להתחבר לרשת המים והביוב העירונית. פנייתך נבחנה על ידינו בניסיון למצוא פתרון לבעייתך, אך נראה כי מדובר בסכסוך שכנים מאחר ומדובר בקו ביוב הנמצא בתוך החלקה הפרטית שלך, מניב אינה רשאית לערוך עבודות במקום. עליך לדאוג לחיבור הנכס לרשת העירונית". אלא שדעתו של התושב אינה נוחה מהתשובה והוא משוכנע כי על החברה לחברו לרשת הביוב. ל"גל גפן" הוא אמר השבוע: "חברת מניב חתמה על היתר בנייה לשתי יחידות דיור לידי וככל הנראה, במסגרת הבנייה, הרסו את המשך הקו שהייתי מחובר אליו עשרות שנים. איך עושים דבר כזה? אני שואל מדוע לא שלחו הודעה ומדוע חתמו על ההיתר ללא בדיקה? הם עונים לי שהם לא אחראים על קווים שעוברים בתוך החצרות. הרי לרשויות יש סמכויות להיכנס לחצרות להעביר קווי ביוב ובזמנו זה מה שנעשה. מניב טוענים שהם אחראים רק על הקו החיצוני, אז מי אחראי על העבודה שנעשתה בעבר? העירייה אומרים לי תפנה למניב, הם אחראים, אבל מניב לא הייתה קיימת כשהקו הזה הונח אצלי. מניב אמורה לבדוק את עניין הביוב לפני חתימה על היתר ולפרסם הודעה לשכנים". -איך אתה מתנהל בחודשים האחרונים? "אני כבר מעל ארבעה חודשים בלי ביוב, אני מתנהל מולם ולא אמרו לי אנחנו אחראים. פניתי לממונה על חופש המידע בעירייה ואז שלחו לי תשובה שמנותקת ברובה מהמציאות. המנכ"לית של מניב לא מתייחסת לזה שנותקנו מבלי התראה, איך יכול להיות שלבן אדם יש עשרות שנים קו ביוב וביום בהיר אחד מנתקים אותו? אני רוצה לדעת מי אחראי על הקווים שהניחה העירייה בזמנו. יש לי בבית עמודים של טלפון בחצר ובזק אחראית עליהם, אותו דבר בזמנו הניחו בתוך החצרות קווי ביוב, אז העירייה ומניב אחראיות עליהם. בינתיים שמתי דליים בכיור, אני מרים אותם כדי לשפוך בחוץ ולפעמים זה נשפך לי בתוך הבית, נהרסו לי ארונות מטבח, הקרמיקה נפגעה. אנשים יראו את מה שקורה אצלי ולא יאמינו. נהרסה לי המקלחת, נהרס לי המטבח, מניב מתנערים מזה. מי אחראי? מה, יום אחד יבואו וינתקו גם לבתים אחרים כי יהיו כאלו שיקבלו היתר בנייה והאחרים יישארו בלי ביוב? זה שיש קו חדש זה לא אומר כלום, אנשים חיים עם קו ישן עשרות שנים. צריכים לתת התראה, לא יכול להיות שאנחנו מחוברים כל כך הרבה זמן ופתאום ביום בהיר אחד מנתקים אותנו. פשוט לא הגיוני". מהעירייה נמסר בתגובה: "סכסוך שכנים הביא למצב בו התושב נותק ממערכת הביוב העירונית. הסיטואציה יכלה להגיע לפתרון מהיר במידה והתושב היה משתף פעולה, שכן קיים חיבור פוטנציאלי אליו הוא אמור לחבר את מערכת הביוב הביתית שלו. נציגי תאגיד המים "מניב" התגייסו באופן מיידי כדי לפתור את הסיטואציה, ביקרו במקום מספר פעמים ואף קיימו פגישה בה השתתפו מנכ"לית החברה, מהנדס החברה והתושב. בכל הפעמים בהן הגיעו נציגי מניב למקום, סרב התושב לשתף עמם פעולה, להכניסם לחצרו או ביתו על מנת לבחון את טענותיו. בפגישה האחרונה עם התושב, שהתקיימה ב 5/11/17, בה לא איפשר לנציגי מניב להיכנס לנכס, נאמר לו כי ייקבע סיור במקום עם המשרד להגנת הסביבה ועליו יהיה לאפשר כניסה לביתו. לבקשתו, הפגישה תתקיים בעוד מספר שבועות ולא באופן מיידי. הפתרון שהוצע לתושב, נגזר מכוח החוק והתקנות, ואין פתרון אחר. שיתוף פעולה מצד התושב יביא לפתרון מהיר".
חדשות העיר חדשות העיר משני

art