X

ישראל עוצרת ונוהגת באחריות

  • כ"ה חשון התשע"ח

מי ליאור

השבוע צוין ברחבי הארץ שבוע הבטיחות ויום "ישראל עוצרת", בו עמותת אור ירוק עוצרת למען הבטיחות בדרכים, זוכרת את קורבנות הכבישים ומעלה את המלחמה היומיומית בתאונות הדרכים למודעות של האזרחים ושל מקבלי ההחלטות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. במסגרת שבוע הבטיחות קיים מועדון אור ירוק בראשון לציון ביום שלישי האחרון, יום שיא לפעילות בבית הספר בארי בעיר, במהלכו התבקשו בתי הספר בעיר להכין פינות הנצחה לזכר קורבנות תאונות הדרכים. מאז קום המדינה נהרגו מעל 33,000 בני אדם, מתוכם 133 בני אדם נהרגו בראשל"צ בתאונות דרכים, משנת 1980 ועד לספטמבר 2017. עמותת אור ירוק: "נושא הבטיחות בדרכים נוגע לכולנו, מכאן שביום המיוחד "ישראל עוצרת" שבה ומזכירה עמותת אור ירוק שהסכנות בדרכים רבות, וכי העלייה במספרי ההרוגים בשנים האחרונות מדאיגה מאוד ועל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לנקוט פעולות משמעותיות שיקדמו את הבטיחות של אזרחי המדינה. עליהם לדאוג להציב ניידות משטרה בדרכים על מנת לחזק את ההרתעה, לשפר תשתיות בכבישים מרובי תאונות ולדאוג להסברה בלתי פוסקת בנושא". מנהל אור ירוק בראשל"צ אברהם הובר, מוסיף כי אין לגרוע גם את אחריות הנהגים, רוכבי האופניים והולכי הרגל מכל הנאמר ומבקש יותר תשומת לב וקבלת אחריות אישית מהם, כדי לחסוך בפגיעות ואובדן חיי אדם".  
אברהם הובר
חדשות העיר משני

art