X

בשביל כבוד צריך לעבוד

  • י' חשון התשע"ח
אני פוגשת לעיתים הורים אוהבים, מתחשבים, מכילים, שכל רצונם לגרום לילדם להיות מאושר ומתחשב. במקום זאת הם מקבלים ילד כועס, שסירוב מאביו המסור מוליד את הברכה "סתום", או ילד חולה, שמסרב לתרופה ובועט ברגליו לעומתם. איך נמנעים מלהגיע לסיטואציה כזו ואם הגענו- מה עושים כדי לצאת ממנה? כשבן חצי שנה מצמיח שיניים, באופן טבעי בעת היניקה הוא נושך ואינו מבחין בין השד של אמו לצעצוע או נשכן. איך הוא לומד להתחשב באמו? האם שננשכה מגיבה מיידית בהרחקתו! היא מעבירה מסר: 'אני מכבדת את גופי ואתה צריך להתאים את עצמך אלי. אלה הגבולות שלי!'- כך לומד התינוק לווסת את עצמו ולא לנשוך את האם. נניח, שהאם היתה מניחה פד שמאפשר לתינוק לנשוך את השד מבלי להכאיב לה, האם היה לומד לכבד אותה? כדי שלתינוק יהיה טוב, חשוב שגם לאם יהיה טוב ושלא תינשך. הריקוד ביניהם, שבו ההורה אחראי לשלום הילד והילד להתחשבות בהורה, חשוב לשניהם. אחרי שהבנו זאת, נשב עם עצמנו ונבדוק מה חשוב לנו מאד: כבוד, התחשבות... וכשהילד חולה ובועט? תפקידנו לטפל בו, אבל לא להכיל התנהגות אלימה ('הוא חולה, קשה לו..'). הכלה מלמדת אותו שתגובתו לגיטימית, עובדה שלא הצבנו גבול!! התגובה האפקטיבית צריכה להיות קצרה, תקיפה ומשקפת את הערך של ההורה- אני שומר על גופי, על כבודי. 'אסור לבעוט'. מה כן? אחרי האירוע, כדאי לנהל שיחה מכבדת. "ראיתי שקשה לך לבלוע את התרופה, אתה מאד לחוץ ומתוסכל. מה יכול לעזור לך להירגע? סרט? חיבוק? משחק בטלפון? לגבי הילד שמנבל את פיו כלפי ההורה- ילד מטבעו רוצה להרגיש שייך ואהוב. שימוש בשפה כזו יכול להיות מקרי, מתוך חיקוי או מתוך הבנה של רווח בתשומת לב שהילד מקבל לאחר שניבל את פיו. חשוב: לתת דוגמה אישית לשיח מכבד; תגובה תקיפה וקצרה שככה לא מדברים; גיבוי של שאר הנוכחים באירוע. 'כבד את אביך ואת אימך' מתחיל בכבוד לעצמי. מניסיון, זה עובד.
כללי

art