X

בלימת חירום מסוכנת

  • ה' חשון התשע"ח

רונן דמארי

מכתב האישום שהוגש לאחרונה לבית משפט השלום בעיר, עולה כי הקטין נהג ברכבו בשעת בוקר בחניון הסמוך לקניון הזהב בעיר. באותה העת ישב הנאשם (32) במושב הנוסע ברכב אחר בחניון, עם אשה שנהגה ברכב. במהלך נסיעתו של הקטין הוא בלם בלימת חירום על מנת להימנע מלהתנגש ברכב שבו ישב הנאשם. כתוצאה מכך, חמתו של הנאשם בערה בו והוא יצא מהרכב במהירות והלך לעבר רכבו של הקטין, כל זאת כאשר האשה שנוהגת ברכב האחר צועקת לעברו שלא יפגע בקטין. הנאשם ניגש למתלונן שהיה ישוב ברכבו והכה אותו בשתי מהלומות אגרוף לפניו. מיד לאחר מכן הוא שב והכה את הקטין בפניו כאשר בידו מפתח והחל לחזור לכיוון הרכב האחר. הקטין המשיך לנסוע בנסיעה איטית אחר הרכב בו ישב הנאשם על מנת לזהות את מספרו. משהבחין בכך הנאשם, הוא הוציא מתא המטען חפץ כלשהוא והחל לרוץ לכיוונו של הקטין. בכתב האישום מתואר כי בשלב הזה הקטין המבוהל נטש את רכבו ונמלט מהמקום בריצה. הנאשם ניגש לרכבו של הקטין ובעט בו על מנת לגרום לו לנזקים, כתוצאה מבעיטות הנאשם התעקם הפח ברכבו של הקטין. הנאשם עומד לדין בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש וחבלה במזיד לרכב. משפטו צפוי להתנהל במהלך החודשים הקרובים.
חדשות העיר

art