X

החרק מהמזרח שמאיים על סוכת החג

  • י"ב תשרי התשע"ח

רונן דמארי

חג הסוכות הקרב ובא ייזכר בראשון לציון כפעם הראשונה שבה נאסר לגזום את עצי הדקל עבור סכך הסוכה. מי ש"אשם" בגזירה הזו שמאיימת על סוכת החג הוא החרק מהמזרח- "חדקונית הדקל". החרק שהמית אינספור עצי דקל ברחבי המדינה וגם את שדרת הדקלים המיתולוגית של ראשון לציון, זו שנטעה לפני יותר ממאה עשרים שנים לפני שהחדקונית נחתה בארץ. המקור לאיסור הוא משרד החקלאות שהפיץ הנחיות לרשויות לקראת חג סוכות. על פי ההנחיות יש להימנע ככל האפשר מגיזום כפות או ניתוק חוטרים מעצי הדקל שכן הסרת הענפים מקלה על החרק להיכנס לליבו של העץ ומשם הדרך להמתת העץ קצרה מאוד. במקרה שאין ברירה ומסיבות בטיחותיות, כמו קרבה לקווי מתח וכו', יש לגזום רק בין בחודשים דצמבר לפברואר. משמעות הדבר היא חוסר ממשי בסכך לסוכות החג. בעיריית ראשון לציון שקיבלו את ההנחיות החליטו לא לקחת סיכון וההמלצה היא להימנע השנה מהגיזום.
העירייה נוהגת לגזום את ענפי העצים לפני החג ומאפשרת לתושבי העיר להגיע ולאסוף את הענפים עבור הסוכה. כעת יאלצו התושבים למצוא פתרונות חלופיים שכן האיסור חל בכל העיר. במקביל לאיסור, אגף הגינון מבצע ריסוס מאסיבי בשטחים הציבוריים על מנת להרחיק את החרק מהעצים. רק לפני כחודשיים הסתיים פרויקט ענק ומורכב, שקידם אגף פיתוח נופי במינהל איכות הסביבה, לנטיעת כ-150 עצי דקל בשדרת הדקלים שבלב העיר שהחליפו את עשרות העצים שהותקפו ומתו. לפני כשלוש שנים וחצי פשט חרק חדקונית הדקל בשדרת העצים בעיר תוך שהוא מטיל את ביציו בתוך עצי התמר, וזחליו אכלו אותם מבפנים. באגף הגינון בעירייה השתמשו בכל האמצעים על מנת למגר את החרק, הן על ידי טיפולים ביולוגים וכימיים ואף כריתת ראשי העצים, אולם דבר לא עזר וחלקם נטו על צדם ועמדו בפני סכנת קריסה. אגרונום שנשכר ללוות את התהליך קבע כי יש להמתין פרק זמן מסוים ואז לנטוע את העצים החדשים.

היו ימים- תושבים אוספים ענפים בשדרה הדקלים
חדשות העיר חדשות העיר משני

art