X

"יקיר רוטרי ישראל"

  • כ"ג אלול התשע"ז

רונן דמארי

מועדון רוטרי ראשון לציון הוקם לפני שלוש וחצי שנים בהשראתן של הנגידה לשעבר מלי לוי והנשיאה המייסדת צילה שיר אל. המועדון מונה כיום 19 חברים מהמגזר הפרטי, אנשי עסקים ומקצועות חופשיים. ביום ראשון השבוע התקיים ביקור נגיד ישראל דני פסלר במועדון הראשל"צי ויחד עם נשיאת המועדון דניאלה יזרעאלי הוא העניק למושיוב את התעודה. יזרעאלי מסרה: "התחלתי את תפקידי כנשיאה בחודש יולי 2017 והגעתי למשנה לראש העירייה אייל מושיוב לפגישת הכרות ולהזמינו לטקס החלפת נשיאות, יחד עם קודמתי בתפקיד הנשיאה ציפי לייבוביץ וזכיתי להכיר אדם בדמות מלאך. האיש מלא ברוח התנדבות של נתינה למען הקהילה, בזכותו אנו זוכים לתמיכה גדולה, קבלת מועדון בתוך בית העירייה זה אינו דבר מובן מאלו ואנו מעריכים זאת מאוד. אייל הוא הנציג שלנו בעירייה ובלעדיו הרבה פעילויות מבורכות זוכות להתקיים, לדוגמא כנס הבריאות של רוטרי שהוחלט על ידי רוטרי הארצי לקיימו בעיר ראשון לציון, נתקלנו במספר בעיות של מציאת מקום ועלות הולמים ובאדיבותו של אייל שנרתם לעניין אנו נקיים את הכנס בחודש נובמבר 2017 במתנ"ס שיכון המזרח מקום שמחבר אותנו לקהילה. כמו כן, השנה שמנו לנגד עיננו מס' תחומי טיפול שיובילו את האסטרטגיה שלנו לעזור לקהילת עירנו ראשון לציון ואין לי ספק שנמשיך לעבוד בשיתוף פעולה ביחד עם העירייה לקידום פעילות בקהילה. בשם חבריי למועדון, אני מודה לאייל מושיוב ולאפרת רושטיין מנהלת לשכתו על דלת לשכתם שפתוחה בפנינו בכל דבר ועניין". מושיוב עצמו מסר: "אני שמח ונרגש מהמעמד שקיבלתי – קבלת יקיר רוטרי ישראל. זהו שכרי הטוב ביותר כנבחר ציבור ואני נהנה לסייע לגופים התנדבותיים מפני שהתנדבות היא ההיפך מאדישות ובזכות מתנדבים הפועלים לטובת הקהילה יש לנו חברה ישראלית מוסרית , ערכית וחזקה. ברצוני להודות לשותף מלא שזהו ראש העירייה דב צור על תמיכה והסיוע בכל הקשור לגופים התנדבותיים ובפרט לרוטרי".
חדשות העיר חדשות 4

art