X

"פינוי השוק העירוני בתוך חצי שנה"

  • ט"ו אלול התשע"ז

רונן דמארי

  סוף לפינוי הסוחרים בשוק העירוני? בית המשפט השלום בראשון לציון הכריע השבוע בסאגה הבלתי נגמרת סביב פינוי הסוחרים בשוק העירוני. כידוע, בשוק העירוני הנמצא בבעלות העירייה, ישנם מספר סוחרים, רובם אינם מוגנים, שטוענים לזכויות במקום. יחד עם זאת, במשך שנים, הם אינם משלמים דמי שימוש על המקום, חשמל, ארנונה ומים. בעירייה, שמבקשים לפנות את הסוחרים לשם פיתוח המקום, מינו בשנת 2012 את סמנכ"ל העירייה, איתן דורון, לצורך דיאלוג וגיבוש הסכם מול אותם סוחרים. ואכן מול כעשרה סוחרים הגיעה העירייה להסכמות בדבר פיצוי בהתאם לשמאות שנעשתה וכן תשלום חלק מהחוב. שבעה סוחרים אחרים נותרו עיקשים בעמדתם וסירבו להיענות להצעת העירייה. העירייה תבעה את אותם סוחרים וכאמור השופטת יעל בלכר, מבית המשפט השלום בראשון לציון, קיבלה את עמדת העירייה ואף ביקרה את התנהלות הסוחרים: "העירייה התנהלה על פי העיקרון שכל אחד מהמחזיקים יקבל לעת הפינוי את הפיצוי המגיע לו, ככל שמגיע, בהתאם לזכויותיו בחנות הקיימת... אין מחלוקת כי אפשרות כזו עמדה גם לנתבעים, אך הם לא עשו לממשה". עוד נאמר כי: "באפשרותה של העירייה ואף מחובתה, בשים לב לכך שהיא מנהלת מקרקעי ציבור, לנקוט בהליכים ובסמכויות החוקיות העומדות לרשותה". בסיכומו של דבר, החליטה השופטת על סילוק יד הסוחרים מהמקרקעין בתוך פרק זמן של חצי שנה וסיימה בנימת ביקורת: "למרבה הצער, התוצאה כמתחייב מהדין היא, שהנתבעים יוצאים וידיהם על ראשם. אין הם זכאים לפיצוי והם נדרשים לפנות את החנויות ואף חבים בתשלום לתובעת. אין ספק, כי אילו השכילו לבוא עם העירייה בהסכמות מבעוד מועד, מצבם היה טוב יותר".
חדשות העיר חדשות העיר משני

art