X

צדיק יסוד עולם

  • ט"ו אלול התשע"ז
ללא ספק מדובר בצדיק חסידי החשוב ביותר בדורות האחרונים, אך בתקופתו זכה להשפעה מוגבלת ואף היה נרדף ע"י הממסד התורני השמרני שהתנגד בעוז לחדשנותו. משכך, איש לא שיער כיצד תהפוך ברסלב מתנועה שולית ונרדפת, לאחת התנועות הדינמיות, הסוחפות והמפותחות ביותר בעם ישראל. מה שברור הוא שסוד קסמה וחינה של תופעת ברסלב נעוץ בריבוי גווניה וממדיה הרעיוניים. הגותו ותורתו מעניקים מבט חדש ומקורי על פנימיות האדם ועל העולם. כתביו הרבים הנלמדים בכל רחבי העולם מעוררים עניין רב מאוד גם מחוץ למעגל החסידות וליהדות שומרת המצוות . דומה כי בין כל גדולי ההוגים היהודים שבדורות האחרונים אין עוד הוגה שמשנתו הייחודית משמשת כר פורה לפירושים, לכיווני מחקר ולהתעניינות נרחבת ברובד המיסטי -רוחני. ר' נחמן גדל באווירה חסידית-קבלית וכבר בצעירותו קבע את ייעודו. מנעוריו התחיל להתבלט בכישרונותיו המיוחדים ובהשקפת עולם פורצת דרך. הוא הרבה להתבודד בחיק הטבע ושפך שיחו לפני הבורא בשפה פשוטה הבוקעת מהלב. הוא עינה את נפשו לרבות במאכל ובמשתה ואף הרבה להתפלל שעות ארוכות. ר' נחמן התחתן מיד אחרי בר המצווה ועבר להתגורר בבית חותנו. באותה תקופה אישיותו הממגנטת ודרכו הייחודית סחפו אליו את חסידיו הראשונים. בגיל שלושים העתיק את מגוריו לכפר ברסלב, מקום בו התגורר תלמידו המובהק ביותר ר' נתן, שלימים הקים את חסידות ברסלב . כבר בהיותו מנהיג של החסידים החליט לעזוב אותם ואת ביתו ולעלות לישראל כדי להשיג התעלות רוחנית ולהגיע לשלמות נפשית. רבי נחמן ציין את חשיבות הישיבה בארץ ישראל ואמר "כל העניין שלי זה ארץ ישראל". ביקורו בארץ ישראל השפיע עליו מאוד עד כי דבריו בליקוטי מוהר"ן מהווים דוגמה לאהבת הארץ והערכתה: "מי שרוצה להיות יהודי, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל". לאחר שהות קצרה חזר לעיר הולדתו ונפטר ממחלת השחפת בשנת 1810 בהיותו בגיל 38 . להגותו המחשבתית ולכתיבתו מעוררת ההשראה השפעה ניכרת ביהדות עד ימינו. לא רק חידושים אינטלקטואליים אלא גם יצירות ספרותיות מאפיינות אותו. סיפורי מעשיות, שהם קובץ סיפורי אגדה בעלי ממד קבלי-הגותי עמוק וספר המידות העוסק בתיקון המידות על כלל ההיבטים השונים בחיי האדם. כל אלה מעידים על אדם בעל שיעור קומה יוצא דופן ספרותיים מאפיינים את יצירתו. לדעתי האישית, רבי נחמן הוא גדול המספרים החסידיים וכנראה שלסיפוריו השפעה רחבה על סופרים רבים מאז תקופת ההשכלה ועד היום. רבי נחמן לימד שצדיק הוא מי שמצליח לחבר בין שני עולמות עולם דלתתאה ועולם דלעילא. קרי, מצד אחד, חשוב לחזק ולרומם רוחנית כל נפש השרויה בעצבות ,באובדן דרך ושנזקקת לעזרה. מצד שני עליו להיות מורה לבעלי השגות רוחניות גבוהות. כל אלה עוברים דרך עושר מחשבתי, מושגים, עצות ורעיונות יוצאי דופן בחדשנותם . כך שרבי נחמן פונה אל הפשוט והנעלה בו זמנית והרפרטואר שלו הוא ללא ספק הרחב ביותר. את משנתו ניתן ללמוד תוך כדי התהוותה בשונה ממסכתות חיים שעתידות להילמד לעתיד לבוא. את חייו הוא הקדיש ללימוד תורה והיה פורץ דרך בתחום התפיסה המחשבתית של הדת היהודית. בשל היותו צעיר וחדשן הוא גרר אחריו תגובות קשות ועורר עליו מחלוקות רבות בקרב אדמו"רים רבים, אשר לא הסכימו עם דרכו הייחודית. לטענתו באותם ימים המהפכה הרוחנית שחולל בתקופתו הבעש"ט לא באה לידי ביטוי בחיים היהודיים. לשיטתו יש להשפיע על כל העולם בכללותו ולהביאו אל תיקונו ברוח החסידות הישנה. דמותו של ר' נחמן התרוצצה כל חייה על הגבול הסוער בין המודע ללא מודע. קרי, בין החיים הגשמיים במציאות העכשווית ובין חיים רוויים סמל למשמעות מיסטית ורוחנית שופעת, הן בתודעת האדם לעצמו והן עבור הכלל. ר' נחמן הדגיש בעיקר את ערכה של האמונה הפשוטה ובמקום להטיף לאמונה קלאסית, הוא מוצא דרכים מקוריות להתמודד עם האתגרים שהחיים מזמנים. עד שכל אחד יכול למצוא את רבי נחמן שלו, ואת האופן שבו הוא נותן מענה לדילמות ולחיפוש הרוחני. ר' נחמן הדגיש בעיקר את ערכה של האמונה הפשוטה והחשיב רבות את כוח התפילה הבוקעת מן הלב. הוא ייחס ערך רב לחשיבותה של השמחה בחיים הדתיים, והחשש מפני ייאוש ועצב אפיין אותו לאורך כל הדרך. הבטחתו המיוחדת והנדירה, שמי שיבוא אל קברו שבאומן, ייתן צדקה ויאמר את פרקי תהלים של "תיקון הכללי שקבע", מובטח לו שיצילהו מן הדין . הבטחה זו מהדהדת והיא בבחינת הזמנה פתוחה לציבור רחב השואף לגאולה אישית. רבי נחמן הוא דוגמה לרוחניות ולסיפורים אישיים של אנשים שעלו אל קברו ומדווחים על חוויות דתיות-מיסטיות שלאחריהן חייהם השתנו. בעידן פוסט מודרני של שוטטות רוחנית וחיפוש משמעות תורתו של ר' נחמן מספקת מענה הולם לכל אותם צרכים והיא רלוונטית לימינו יותר מאי פעם.
כללי

art