X

הגנב המאיים

  • ה' אלול התשע"ז

רונן דמארי

  על פי כתב האישום שהוגש לאחרונה לבית משפט השלום ברחובות, הנאשם עבד במפעל במשך כשנה וחצי. בחודש ספטמבר 2015 הוא נכנס למשרדו של בעלי המפעל ונטל המחאות ממגירה שולחנית כשהוא מסתיר את מעשיו באמצעות דף נייר. בנוסף הוא נטל עמו חותמת של המפעל שהייתה מונחת על השולחן ועזב את המקום. לאחר מכן, החתים הנאשם את ההמחאות בחותמת שגנב, זייף את חתימתו של בעל המפעל על ההמחאות והחזיר את החותמת וחלק מההמחאות בהן לא עשה שימוש למשרד ממנו גנב אותן. הנאשם נתן שבע המחאות מזויפות על סך של 7,500 שקלים כל אחת לצ'יינג'ים שונים ופדה את הכסף בעבורן. לאחר שנודע לנאשם כי מעשיו התגלו לבעלי המפעל וכי זה התלונן עליו במשטרה, הוא שלח אליו הודעות בהן איים כי יגרום להרס המפעל, ידאג לכך שהמפעל לא יהיה ברשותו וכי הבעלים שהתלונן על הגניבה ישלם על מעשיו. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של גניבה בידי עובד, זיוף בכוונה לקבל דבר ושימוש במסמך מזויף. משפטו צפוי להתנהל במהלך החודשים הקרובים.  
חדשות העיר

art