X

עשר הספירות בגוף האדם

  • ל' אב התשע"ז
על פי תורת הסוד באדם מצויים חמישה חלקים רוחניים: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה (נרנח"י). על מנת להבין את הקשרים שבין הגוף הפיסי שלנו והאנרגיה המטפיסית הזורמת בו יש להתבונן במכלול עשר הספירות. כעת נסקור בקצרה את מכלול עשר הספירות מן ההיבט הרוחני-גופני .חכמת הקבלה מלמדת כי האדם משול לעץ החיים שרגליו ניצבות באדמה וראשו מיתמר לשמים. נפש - הגרעין הרוחני הרדוד ביותר. שנאמר" כי הדם הוא הנפש". מקום משכנה בכבד. קיימת בכל צורות החיים. רוח - עולה ויורדת, שנאמר: "מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה". מקום משכנה בלב. נשמה - מהות האדם. חלק אלוקי ממעל. שייכת לבורא בלבד ונמצאת באדם כפיקדון זמני. מקום משכנה במוח. הנפש היא התחתונה בספירה ומקבלת את חיותה מהרוח. הרוח מקבלת את האור מהנשמה. הנפש מחיה את הגוף, והרוח מחברת בין הגוף לנשמה ומאירה את הנפש באור יקרות - אור הנשמה. עשר הספירות (עץ החיים) מחולקות לשלושה עמודים מרכזיים: עמוד החסד, עמוד הדין והעמוד המרכזי. על מנת להבין את הקשרים שבין הגוף הפיסי שלנו והאנרגיה המטפיסית הזורמת בו יש להתבונן במכלול עשר הספירות. כעת נסקור בקצרה את מכלול עשר הספירות מן ההיבט הרוחני-גופני. אציין כי כל הנאמר הוא בבחינת קצה הקרחון ומהווה תמצית פשטנית ולא ממצה של הנושא. תלמוד עשר הספירות הינו נושא מורכב ועמוק עד מאוד ומחייב לימוד רציני. ספירות הנשמה: כתר, חכמה, בינה ודעת ספירת הכתר - נמצאת בראש בחלק המוח הקדמי. אחראית על תהלוכת אנרגיית החיים לכל חלקי הגוף. ספירה זו מדגישה את העל מודע ולפיכך אחראית על כוח האמונה, התענוג הרוחני והרצונות. ספירת החכמה - נמצאת בראש בחלק המוח הימני. אנרגיה זכרית המזרימה את החכמה (אסופת הידיעות), מעלה רעיונות וחדשנות מתפרצת. מסוגלת להביא את האדם למצב תודעתי גבוה של ביטול העצמיות ספירת הבינה - נמצאת בראש בחלק המוח השמאלי. אנרגיה נקבית המוציאה מן הכוח אל הפועל. מיישמת את החכמה התיאורטית לכדי מציאות מעשית. יורדת לעומקם של דברים ומבררת את טיבם. כלומר, אם החכמה היא שדה רחב ידיים אזי הבינה היא השבילים החוצים אותו. ספירת הדעת - נמצאת בראש בחלק האחורי שבמוח. מייצגת את התוצאה שבאה מחיבור ספירת החכמה עם ספירת הבינה. מהווה צינור דרכו עוברת האנרגיה משלוש הספירות העליונות לשבע התחתונות. ספירות הרוח: חסד, גבורה ותפארת ספירת החסד - מיקומה ביד ימין. מעבירה את כוח הנתינה הרוחנית (אהבה, חסדים) והגשמית (ממון). ספירת הגבורה - מיקומה ביד שמאל. ומעבירה את כוח הבלימה. מאזנת את החסד (נתינה ללא גבולות) ופועלת כבלם. קרי, בוחנת האם האדם ראוי לקבלת השפע. מבטאת את השליטה ברגשות ובריסון היצר הרע. ספירת התפארת - מיקומה בחזה בלב ובריאות. מאזנת את מידת החסד עם הגבורה ע"י מידת הרחמים. מבטאת הרמוניה איזון ושלום. ספירות הנפש: נצח, הוד, יסוד ומלכות ספירת הנצח - מיקומה ברגל ימין. מופקדת על צדו הימני של הגוף: כבד, כיס מרה, לבלב, כליה ימנית, מעיים. מעבירה לאדם את הכוח למימוש הפוטנציאליים שבו. ביטחון, כוח ועמידה איתנה למול מאורעות החיים. ספירת ההוד - מיקומה ברגל שמאל. מופקדת על צדו השמאלי של הגוף: קיבה, טחול, כליה שמאלית, מעיים ולבלב (יחד עם ספירת הנצח). מעוררת את האדם לרוץ קדימה ולשאוף ליישום מטרותיו. ספירת היסוד - מיקומה באיברי המין. מופקדת על דרכי השתן ואברי הרבייה. אחראית על הפריון וההולדה ולפיכך מורה על התרבות. מבטאת את השליטה העצמית והדבקות באמת. בספירה זו מצוי מרכז האגואיזם האנושי במינון הגבוה ביותר. ספירת המלכות - מיקומה בראש עטרת הברית (זכר) וברחם ובשחלות (נקבה). מופקדת על היכולת לכבוש את האנוכיות ולבטל את הרצון לקבל (אגו). מעבירה אנרגיה של ענווה וצניעות. כל עשר הספירות קשורות ביניהן ב-22 צינורות (כמניין אותיות השפה העברית) וכל ספירה משפיעה ומושפעת מאחרת ויחד הן היוצרות את האיזון הנכון. אך כאשר קיימת הפרעה וחסימה בין הספירות השונות (עין הרע, חטא, מזל רע) אזי עלול להיווצר קושי ניכר בהצלחתו של האדם הן בגשמיות והן ברוחניות. עניין זה מוביל חיש מהרה לחוסר איזון ובהמשך אף עלול להופיע כחולי גופני. בנקודה זו חכמת הקבלה מעניקה מצידה את הכלים המדויקים לכל אדם באופן אישי המסוגלים להשיב את הסדר על כנו ולדאוג לזרימה תקינה של כלל המערכת הרוחנית.  
כללי

art