X

ההבטחות/ דייב מרגושס

  • כ"ח אב התשע"ז
*מהב קורה הכשאלמן בפנסיה מחליט שהחיים האלה לא מוצאים חן בעיניו? *איך יכולות להשתבש גם הכוונות הכי טובות? *מה עושה אם צעירה שמסתבר לה שבתה עוברת התעללות מינית? הרבה אכזבות יש בחיים המתעתעים שמתאר דייב מרגושס, הרבה הפתעות, אך כם לא מעט נוחם בתקווה לעתיד מבטיח.
ספרים חדש על המדף

art