X

מנווטים בשכונה

  • כ"ד אב התשע"ז
בשבת בשבע לפנות בוקר התקיים אימון ניווט ארצי בשטח האורבני הייחודי של שכונת נאות שקמה. עשרות נווטים, לא התעצלו וקמו בשעה המוקדמת של היום החופשי בשבוע, בשביל לקחת חלק באימון הקיץ לקראת העונה שתתחיל בחודש ספטמבר. האימון כלל שלושה חלקים של מסלול ניווט בשכונה, עם תחנות ואתגרים המתאימים למתווה. מנצחים ומנצחות לא הוכתרו בסיום המסלול, מכיוון שהיה מדובר רק באימון. לוח התוצאות יחזור לפעולה עם פתיחת המשחקים הרשמיים.

הנווטים בנאות שקמה- צילום גידי זורע

כללי

art