X

מצטיינים

  • כ"ה אב התשע"ז

מי ליאור

מקיפים אמירים, יגאל אלון וראשונים, קריית חינוך ממלכתי דתי מקיף ב', אולפנא וטומשין. אלו בתי הספר המצטיינים על פי משרד החינוך שיגמלו על כך תגמול כספי. מדי שנה, משרד החינוך מתגמל עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה". בתי הספר נמדדים על היבטים רחבים בעשייה הבית ספרית והחישוב כולל ממדים חברתיים, ערכיים ולימודיים בהם מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.  התגמול ניתן באופן דיפרנציאלי על פי ארבע דרגות. סך הכולל של התגמולים שקיבלו בתי הספר עומד על יותר מ-33 אלף ₪, כאשר טווח התגמולים נע בין 3,000 ₪ ל- 8,000 ₪. ראש העירייה, דב צור, בירך את בתי הספר שנבחרו כמצטיינים ואמר "לצד ההישגים והצלחות במישור הפדגוגי, אנו לא מוותרים לרגע על המישור הערכי. למערכת החינוך יש אחריות ותפקיד משמעותי בעיצוב וגיבוש הזהות והערכיות של כל תלמיד. השאיפה היא שכאשר הם יסיימו את לימודיהם, הם לא רק יהיו תלמידים טובים יותר אלא גם אנשים טובים יותר". מחזיקת תיק החינוך, חברת המועצה, הפרופ' תמי רונן, הוסיפה: "זו גאווה גדולה שמדי שנה, בתי הספר בראשון לציון נבחרים למצטיינים בעשייתם החינוכית, הפדגוגית והערכית". מנהלת מקיף ה', אמירים, אתי וינקלר, אמרה: "כמנהלת ביה"ס זכיתי להיות שותפה ולהוביל את השיפור העצום שזכינו לו בשנים האחרונות, אנחנו מאוד מתרגשים מהמקום המכובד אליו הגענו אך כבר עומלים על היעדים שעלינו להשיג בשנה הבאה. אני רוצה להודות לכל צוות המורים והעובדים על ההשקעה, המסירות והעבודה הקשה לאורך כל השנה. אני רוצה להודות לראש העירייה-דב צור, לראש מינהל חינוך- ד"ר שוש נחום, מנהלת אגף העל יסודי- מירי אור גוטפריד וכמובן לפנינה שומרון- מפקחת ביה"ס על האמון, הסיוע והתמיכה לאורך כל הדרך. חשוב לי להעביר מסר לתלמידי היקרים, אתם מוכיחים שנה אחר שנה שאתם מסוגלים, נבונים, שאפתנים וביחד אנו מאמינים שהשמיים הם הגבול. אני גאה להיות מנהלת ושותפה לקבוצת מנהלים איכותיים ומצוינים בעיר ראשון לציון".

חדשות העיר

art