X

"תחושת הביטחון של תושבי העיר - הכי גבוהה"

  • כ"ה אב התשע"ז

רונן דמארי

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ממצאים ראשונים מתוך סקר הביטחון האישי לשנת 2016 ומהממצאים עולה כי כמו בשנים האחרונות, גם השנה ראשון לציון ניצבת בצמרת שמונה הערים הגדולות בישראל בהן תחושת הביטחון האישי היא הגבוהה ביותר. וכמו בכל שנה אחוז התושבים החשים בטחון אף עלה מ-79.5% מהסקר שפורסם בשנה שעברה ל-88.6% מהתושבים ש"מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בעת חשיכה", כאשר ראשון לציון מקדימה את תל אביב ולאחריה אשדוד. סקר זה מחזק את הסקר החברתי, אף הוא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המציב את ראשון לציון במקום הראשון בתחום. סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב והוא משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים. בתוך כך נמסר כי בעירייה שמים דגש על בטחון אישי של התושב. כזכור, ראשון לציון היא העיר המרושתת ביותר במצלמות בישראל כאשר כיום פרוסים למעלה כ-950 מצלמות ברחבי העיר. המצלמות מאפשרות לפקחי הסיור והשיטור תגובה מהירה יותר. נדבך חשוב נוסף הוא הפעילויות הרבות שנעשות בתוך הקהילה. יש לציין בתוך כך את פעילות הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול שמקיימת סדנאות וחוגים לבני נוער וכן פעילויות משותפות לאבות ובנים, כמו כן מפעילה הרשות תוכנית מחוברים לנוער העולה, מדריכי מוגנות בתוך בתי הספר ועוד. לכך יש לציין גם את הפעילות הענפה של עיר ללא אלימות, הפעלת מערך המתנדבים הגדול בישראל המונה מאות הורים ועוד. בנוסף חשוב לציין את שיתוף הפעולה ההדוק בין משטרת ישראל לחברה לביטחון, אשר מקיימים פעילויות משותפות ותיאום תוכניות עבודה, כמו כן גם הכפלת מספר ניידות הסיור של החברה לביטחון תרמה לשיפור הביטחון. ראש העירייה, דב צור, אמר כי איכות חיים נמדדת בין היתר גם בהקשר הביטחון האישי של התושב. "אנחנו משקיעים רבות בנושא ואני מעודד שזה בא לידי ביטוי בתחושות התושבים". סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הביטחון, רז קינסטליך, הוסיף: "מאחורי המספרים והנתונים ישנה עבודה רבה, מסירות ונחישות לכל אורך השנה. תחושת הביטחון נבנית בעמל רב, בפריסת מצלמות ברחבי העיר, הרחבת נוכחות החברה לביטחון ברחובות ובמרכזים ציבוריים, תגובה מיידית ויעילה וכמובן שירות לתושב".  
חדשות העיר

art