X

הצעה לסדר: פעילות אכיפה

  • כ"ה אב התשע"ז

רונן דמארי

  בהצעה לסדר שהגיש מאיר עקיבא בשבוע שעבר נאמר בין היתר: "הרי ידוע לכול שרחוב הרצל בראשל"צ ופנימה לכיוון המערב הישן, 'נכבש' מזמן ע"י מסתננים מסודאן ואריתריאה. עירית ראשון לציון והחברה לביטחון וסדר ציבורי אינה נוקפת אצבע כדי להשיב לתושבים אלו חיי שיגרה שקטים ונוחים. הזרים באזור המדובר יושבים בלילות ובידם תדיר בקבוקי אלכוהול, נראה שזו שיגרת חייהם ושיגרה זו אינה נותנת מנוחה לתושבים שומרי חוק וסדר אפילו ללילה אחד. חצרות הבניינים הפכו למשתנות, נערות אינן יכולות לשוב לבתיהם בלילות, הסכנה אורבת בפתח בתיהם, ובטוח אני כי הנך מודע היטב לסכנה התמידית בה ילדינו הגרים באזורים אלו נמצאים. ... אני מבין שהכלים העומדים לרשותנו הם מצומצמים, אך לדאבוני הרב, גם במעט שיש לנו, אנו מסרבים להשתמש שכן קל להיות נחמד לאויב, ולאזרח אפשר לספר סיפורים". עוד כותב עקיבא: "אדוני ראש העיר וחבריי למועצה, בעיני הדבר לא מקובל ואני מתרה בכם לעשות מעשה כדי להשיב את השקט והביטחון לתושבים, שכן אם החברותות האלו היו נמצאות במערב העיר, ויושבים ושותים ומשתינים בחצרות הבתים, בוודאי שהייתם מתרעמים, שכן זה היה מזיק לכם לבחירות, אך באזורים אילו, זה רק כמה מאות קולות, זה לא נורא". חבר המועצה מציע כי המועצה תורה לחברה לביטחון וסדר ציבורי על נקיטת כל האמצעים, כולל אזעקת משטרת ישראל לשם מעצר לחבורות האלו לרבות סיורים שעתיים בכל שעות הלילה. עוד מציע עקיבא כי החברה לביטחון תדווח למועצה אחת לרבעון אודות פעילותה באזור המדובר. מהעירייה נמסר בתגובה: "אין גבול לציניות של חבר מועצה, שמוכיח פעם אחר פעם שלא באמת אכפת לו מתושבי העיר אלא רק מניגוח פוליטי ציני ומוגזם. בשבוע שבו פורסם כי תושבי ראשון לציון בעלי תחושת הביטחון הגבוהה ביותר בערים הגדולות, קשה להתייחס ברצינות לתמונה שהוא מנסה לצייר. כפי שחבר המועצה יודע היטב, לכל בעיה שעולה אנו נותנים את המענה. לגופו של עניין, החברה לביטחון מקיימת פעילות עיתית וסדורה יחד עם שוטרי תחנת ראשון לציון לאיתור שוהים בלתי חוקיים הלנים ועובדים בעיר. בכל אופן, במקרה שעולה חשש ספציפי, יש לפנות למוקד העירוני בזמן אמת".  
חדשות העיר

art