X

השיטה של איזי כנען

  • כ"ה אב התשע"ז

מי ליאור

חניכי קורס הטיס של עמותת "יעלים" לומדים ונבחנים בחינות חיצוניות במקצועות התעופה, על ידי בוחני רשות התעופה האזרחית. עם סיום הבחינות בלימודי הקרקע והבחינה המעשית בטיסה, יקבלו החניכים רישיון טיס פרטי מטעם רשות התעופה ומשרד התחבורה. בשבוע האחרון נבחנו התלמידים במקצוע התעופה "ידע טכני כללי", המקצוע כולל אווירודינמיקה, נוהלי חירום במצבי טיסה, עקרונות הטיסה ועוד. לשמחת המורים והבוחנים כל התלמידים, תשעה במספר, עברו את המבחן שהיה קשה מאוד בציונים גבוהים כגון 91 ו-87 ועוד. מנהל העמותה, איזי כנען, הנהיג שיטה ייחודית לעיבוד התלמידים בלימודי הקרקע הקשים. לאחר כל מבחן, כפרס וכעידוד ללימודים, הנערים טסים באיזור ראשל"צ כאשר הטייסים הם מתנדבים ממנחת ראשל"צ, שמקיימים את הטיסות ואף מתדרכים את בני ובנות הנוער על חשבונם. עוד נמסר כי לקראת תחילת שנת הלימודים, יורחב הקורס לעוד בני ובנות נוער מהעדה האתיופית. בעמותה מציינים כי זיווה דסה, מנהלת המוקד לעולי אתיופיה, תומכת ומעודדת את הפרויקט מזה מספר שנים. איזי כנען מוסיף ואומר שכל עוד הוא יוכל באופן אישי להטיס את המטוסים, הפרויקט הייחודי המתקיים רק בעיר ראשל"צ יימשך במלוא עוזו. בתמונה: איזי כנען והנערים שהשתתפו בטיסה צלם: אריק קנה
חדשות העיר

art