X

"עבדתי קשה כדי להגיע למטרה"

  • כ"ב אב התשע"ז

מי ליאור

במסגרת תוכניות הקיץ הנוער על המפה, התארח בשבוע שעבר במרכז "הנוער נט" של אגף הנוער והצעירים כתב חדשות ערוץ 2 לענייני פלילים, ברהנו טגניה. בתכנית שכוונה להעצמת בני הנוער, הרחיב טגניה את ההסברה בנושא נזקי צריכת הסמים והאלכוהול המעודדים בין השאר אלימות ופתיחת תיקים פליליים, אשר חוסמים את דרכם ועתידם המקצועי והחברתי של פורעי החוק. עיקרי הסוגיות נגעו למקרים מיוחדים שסיקר במהלך עבודתו התקשורתית, משפחות פשע , סוחרי סמים, אלימות בקרב בני נוער, לרבות מעשי אונס. טגניה שעלה לארץ בגיל צעיר מאתיופיה עם בני משפחתו, דיבר בפתיחות נוגעת ללב, על הקושי שהוא נתקל בו כדי להגיע להצלחה ככתב בערוץ 2, והדגיש בפני הצעירים כי עבד קשה יותר מכל אחד אחר בשל מוצאו ובשל הדעות הקדומות. בנוסף דיבר על הקשיים של יהודי אתיופיה בישראל בשל אותן דעות ודרבן את שומעיו להילחם בתופעה במסגרת הכלים העומדים להם בחוק, מתוך אמונה בדרכם וצדקתם, ולא להוריד את הראש עד לכיבוש היעד והמטרה. מנהל מרכז הנוערנט דני ווסיהון אברהם, ציין בפנינו כי ההרצאה סיפקה את מטרתה וכי בני הנוער יצאו ממנה בתחושת של חוויה מלמדת ומרגשת: "נמשיך לפעול ולקיים מפגשים מעצימים מעין אלו". מחזיק תיק הנוער והצעירים דורון אוזן, ברך על היזמה והביע את תמיכתו המלאה בפעילות שהנערים יצאו ממנה מחוזקים בדעתם: "אני בטוח כי מפגשים מפרים ומלמדים כאלה יעבירו הלאה את הערכים שנטמעו בהם, אם בהסברה ואם בדוגמא אישית שתצעיד אותם קדימה ואת מי שיבואו עמם במגע חברתי. נמשיך לפעול לבניית חברה טובה ואיכותית בראשל"צ".  
חדשות העיר

art