X

חגיגת הדמוקרטיה בשכונות יצאה לדרך

  • ג' אב התשע"ז

רונן דמארי

בשבוע החולף התפרסמו ברחבי השכונות מודעות המכריזות על הבחירות ובהמשך יתפרסם לוח הזמנים הכולל בין היתר גם את מועד הגשת המועמדות. בראש הוועדה יעמוד יאיר צברי שאמר השבוע: "לאחר פניית התושבים והפעילים אליי, קיבלתי על עצמי את המינוי ויחד עם חברי הוועדה נפעל לבחירות הוגנות ודמוקרטיות. הקדשנו זמן רב לבדיקה ועריכה של התקנון כך שיהא הוגן ושוויוני כלפי כל תושבי השכונות ואני סבור שהתוצאות בהתאם". בין נציגי שיכון סלע בוועדה, גם תושב השכונה יואב טיבי שאף מונה ליו"ר ועדת הביקורת ויפקח על הבחירות. טיבי עצמו התייחס לחבירה של שלוש השכונות ואמר: "העירייה רואה בנו כשכונה אחת גדולה, אנחנו פועלים כל השנים כשכונה אחת גדולה, מקבלים תקציבים משותפים ואין סיבה שלא תהיה לנו נציגות מקובלת ונבחרת אחת גדולה". בתוך כך נפגשו השבוע נציגי השכונות עם מחזיק תיק השכונות, חבר מועצת העיר אביב איטח. נושא הבחירות עלה בדיון והנציגים הבהירו לאיטח את המצב בשכונות. "המון זמן שמענו הבטחות בנושא הבחירות ועכשיו שוב מציעים לנו לדחות את הנושא בעוד מספר חודשים", אומרת נצחיה זהבי חברת הוועד היוצא. "אנחנו מכבדים את חבר המועצה והתרשמנו שהוא באמת רוצה לעשות במסגרת התפקיד החדש אבל אצלנו הרכבת כבר יצאה לדרך. אנחנו בתפקיד שבע שנים ויש כוח חדש שרוצה להיכנס למערכת ולתרום למען השכונות". יוני עפג'ין, יו"ר הוועד היוצא התייחס לנושא ואמר: "אני מקווה שהעירייה תתגייס גם היא למערכת הבחירות בשכונות ותתן מעטפת כוללת על הבחירות כולל פיקוח על התהליך כולו. אנו כחברי ועד השכונה מאחלים המון הצלחה לוועדת הבחירות שתדע לקיים מערכת בחירות הוגנות בשכונות שהיו תמיד סמל לסדר והגינות, ואנו בטוחים שגם הפעם כך יהיה". תושבי השכונות המעוניינים לעיין בתקנון הבחירות יוכלו ליצור קשר טלפוני עם נציגות ועדת הבחירות: 072-2326026.
חדשות העיר חדשות העיר 3

art