X

עושות ספורט בעיר: כדורשת מאמאנט נשים | 18+ | הכניסה חופשית

  • כ"ט תמוז התשע"ז
תאריך: 02.08.2017 שעה: 19:00 - 21:00 כתובת: אולם ספורט עופר (בי"ס רמות), קרן היסוד 12 עושות ספורט: כדורשת מאמאנט | נשים | אולם ספורט עופר, קרן היסוד 12 | 19:00-21:00 | ללא תשלום | מאמנט – ליגת אימהות בכדורשת , מפעל ייחודי ארצי עם שליחות חברתית קהילתית. הוא כולל היבטים ספורטיביים, קשר הורה – ילד שנרקם בעת שילדי האימהות מגיעים לעודד במשחקים, גאוות יחידה בית ספרית ודוגמא אישית.
כללי

art