X

מתחדשים בתכנית

  • כ"ד תמוז התשע"ז
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, שבמינהל התכנון, החליטה להפקיד תכנית הכוללת הקמת שלושה מגדלי מגורים בהם 500 יחידות דיור והקמת שני מגדלי תעסוקה בני 38 קומות ברובע העסקים המתחדש של בת-ים. מדובר באחת התכניות הגדולות והמשמעותיות ביותר באיזור התעסוקה המתפתח של העיר ומטרתה לשמש "שער כניסה" דרומי לעיר, באמצעות יצירת מרחב עירוני משולב, שיכלול מסחר, תעסוקה, מגורים ושטחים ציבוריים לטובת הציבור. התכנית חלה על שני מתחמים- "מתחם הקוממיות", שנמצא בדרום-מזרח איזור התעסוקה ובו מצויים כיום מבנים לצרכי ציבור, ו"מתחם המלאכה", הממוקם בלב איזור התעסוקה ובו מצויים כיום בעיקר בתי מלאכה. התכנית קובעת שינוי ייעוד של המתחמים, כאשר מתחם המלאכה יהפוך להיות כולו בייעוד ציבורי ומתחם הקוממיות יהפוך לאזור של עירוב שימושים- מגורים, תעסוקה ומסחר. ב"מתחם הקוממיות" מתוכננים לקום שלושה מגדלי מגורים בני 40 קומות, מעל שלוש קומות מסחר הכוללות 500 יחידות דיור. מגדלי המגורים יוקמו לצד הקמת שני מגדלי תעסוקה בני 35 קומות, מעל שלוש קומות מסחר בהיקף של 53,700 מ"ר. כמו כן, התכנית כוללת 6,000 מ"ר עבור שטחי מסחר ו- 8,540 מ"ר עבור מבני ציבור וכשני דונם שטח ציבורי פתוח, שיוקם במרכז המתחם. "מתחם המלאכה" כולל כ- 42,000 מ"ר עבור מבני ציבור, בדגש על שימושים כלל עירוניים. כ- 1.5 דונם מתוכו יישאר כשטח ציבורי פתוח. התכנית מתפרסת על שטח כולל של כעשרה דונם, לאורך רח' המלאכה, בין רח' קינמון במזרח ואורט ישראל במערב. המתחם צפוי לשרת את הפיתוח העתידי של איזור התעסוקה המתפתח, אשר עתיד להכיל, לצד שימושי התעסוקה והמסחר, גם אלפי יחידות דיור. התכנית הוגשה על ידי עיריית בת-ים והחברה היזמית היא "מגדלי בת הים".
חדשות העיר חדשות העיר 3

art