X

בני ילד טוב

  • כ"ד תמוז התשע"ז
בני ג'אג'אטי, תלמיד תיכון דרכא המר בבת-ים, נבחר לכהן כיו"ר ועדת הביקורת במועצת התלמידים והנוער הארצית. ג'אג'אטי, העולה לכיתה י"ב, כיהן במהלך השנה האחרונה כיו"ר מועצת הנוער העירונית בבת-ים, כמבקר מועצת התלמידים והנוער במחוז תל-אביב וכחבר ועדת הדוברים הארצית. זוהי הפעם הראשונה מאז 2009, בה נבחר נער תושב העיר לכהן כבעל תפקיד במועצת התלמידים והנוער הארצית, שהיא הגוף המייצג הרשמי של כלל בני הנוער במדינת ישראל. בתמונה: בני ג'אג'אטי (צילום: מועצת התלמידים והנוער הארצית)
חדשות העיר חדשות העיר משני

art