X

מאשרים תב"רים

  • כ"ד תמוז התשע"ז
חברי מועצת העירייה אישרו בתחילת השבוע שורה של תב"רים, שהגיעו מזרועות הממשלה השונות לבת-ים. החברים אישרו לא פחות מ- 14 תב"רים שונים, שבעה מהם ממשרד הפנים, שישה ממפעל הפיס והגדלה בתב"ר קיים ממשרד הפנים. בין התב"רים בלט תקציב של 3.6 מיליון שקלים ממפעל הפיס, לטובת פיתוח גינות במסגרת פרויקט פיס ירוק. הגינות שיפותחו על פי התכנית: יוספטל 94, יוספטל 25, קק"ל 16, אנה פרנק 27, בר אילן 1 מבצע סיני 20,שרת 17 וכצנלסון– מגדל המים. יתר התקציבים שאושרו: החלפת מיכלי אצירה ואשפתונים ברחבי העיר, צביעה וסימון של כבישים ומדרכות, רכש מכונות טיאוט וניקיון, המשך סקר נכסים בעיר, רכש רכבים (משאית, טרקטור, קטנועים, טנדרים ועוד), פיתוח מערכות מידע (כספים, גביה, מידע לציבור ועוד), קידום ושיפור איכות הסביבה, הצטיידות בתי ספר, הצטיידות גני ילדים, הצטיידות טאבלטים למערכת החינוך ושיפוצים מוסדות חינוך. כמו כן אישרה המליאה הקמת ועדה, שתורכב מאנשי מקצוע ונבחרי ציבור מכהנים במועצת העירייה ותבחן האם לאשר באופן קבוע את מ"מ מנכ"ל העירייה הנוכחי, אפרים מזרחי. כזכור, המנכ"ל הקודם, ארז פודמסקי-שקד, הודיע על סיום תפקידו לפני מספר חודשים ומאז ממלא את התפקיד באופן זמני מזרחי, סמנכ"ל התפעול בעירייה. הוועדה תידרש להכריע האם מזרחי יהפוך מ-ממלא מקום למנכ"ל קבוע, או שמא יפתח התפקיד למכרז. בתמונה: ישיבת מועצת העירייה (תמונת ארכיון)
חדשות העיר ראשי

art