X

פנדה יוצאת למרעה- מאיר שלו

  • ט' תמוז התשע"ז
כלבת רועים קטנה, גורה ושמה פנדה. פנדה עוד קטנה וגרה בדיר הכבשים עם אמא שלה, אבל היא רוצה מאד לצאת אל המרעה שמעבר ליער ולגבעות ולרעות את העדר כמו כלבת רועים גדולה.  
ספרים

art