X

תלמידות מלמדות תלמידות

  • ט' תמוז התשע"ז
ארבע תלמידות י"א מבית הספר דרכא בית וגן יצאו במיזם קהילתי חדש, שבו הן מעבירות את הידע שלהן בשפה האנגלית לתלמידות בכיתות החטיבה, לפני ההגעה לתיכון ולבגרויות באנגלית. הקבוצה כיום מונה כ- 15 תלמידות, שמלמדות תלמידות צעירות מהן. (צילום: דוברות העירייה)
חדשות העיר חדשות העיר משני

art